urbanisme participatiu

URBANISME
PARTICIPATIU

Processos veïnals, acompanyament,
assessorament tècnic i participació

Dissenyem i realitzem processos de participació ciutadana, acompanyem processos veïnals i d’habitatge, fem assessorament tècnic i de participació. Aquests serveis estan orientats a particulars, associacions, cooperatives d’habitatge, entitats, a l’administració pública, etc.

 • Acompanyament a associacions veïnals en processos de transformació urbana.
 • Disseny de metodologies de participació en processos urbans.
 • Assessorament tècnic a particulars, entitats i a l’administració.
 • Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris.
 • Estudis i projectes d’urbanisme per a transformar l’espai públic en accessible.
 • Acompanyament i gestió per a la implantació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
 • Acompanyament i gestió de processos per a la implantació de masoveria urbana.
 • Recerca i catalogació patrimonial d’elements històrics.
 • Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris, en l'àmbit de la inclusió social.

Projectes destacats

Espai públic per Joves al barri del Coll

Jornades participatives al barri de Vallcarca

Programa d’usos al Parc de ca n’Oriol

Jornades participatives a la Ronda de Dalt de Barcelona

 • Acompanyament a associacions veïnals en processos de transformació urbana.
 • Disseny de metodologies de participació en processos urbans.
 • Assessorament tècnic a particulars, entitats i a l’administració.
 • Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris.
 • Estudis i projectes d’urbanisme per a transformar l’espai públic en accessible.
 • Acompanyament i gestió per a la implantació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
 • Acompanyament i gestió de processos per a la implantació de masoveria urbana.
 • Recerca i catalogació patrimonial d’elements històrics.
 • Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris, en l'àmbit de la inclusió social.