Arquitectura
Conscient

Bioconstrucció,rehabilitació i obra nova

Realitzem projectes de reforma i obra nova, així com rehabilitació en edificis històrics i patrimonials. Aportem una mirada sostenible aplicant criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica.

Realització de projectes de reforma, rehabilitació i obra nova, aplicant criteris i dissenys bioclimàtics.

Rehabilitació d’edificis històrics i patrimonials. Intervenció en centres històrics.

Assessorament tècnic i càlculs estructurals.

Assessorament tècnic en bioconstrucció i dissenys sostenibles.

Recerca i catalogació patrimonial d'elements històrics.

Realització de tràmits i serveis d’arquitectura: cèdula d’habitabilitat, certificat energètic, inspecció tècnica de l’edifici (ITE), aixecament planimètric, llicència d’activitat i canvi d’ús.

Urbanisme
Participatiu

Processos veïnals, acompanyament, assessorament tècnic i participació

Dissenyem i realitzem processos de participació ciutadana, acompanyem processos veïnals i d’accés a l'habitatge, fem assessorament tècnic i de participació. Aquests serveis estan orientats a particulars, associacions, cooperatives d’habitatge, entitats, a l’administració pública, etc.

Acompanyament a associacions veïnals en processos de transformació urbana.

Disseny de metodologies de participació en processos urbans.

Assessorament tècnic a particulars, entitats i a l’administració.

Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris.

Estudis i projectes d’urbanisme per a transformar l’espai públic en accessible.

Acompanyament i gestió per a la implantació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

Acompanyament i gestió de processos per a la implantació de masoveria urbana.

Recerca i catalogació patrimonial d’elements històrics.

Estudis i projectes de millora de l’espai públic i regeneració de barris, en l'àmbit de la inclusió social.

Instal.lacions
Sostenibles

Disseny i execució d’estructures de materials naturals i sostenibles

Treballem en el disseny i execució d’estructures efímeres o permanents amb criteris de sostenibilitat i materials naturals. Oferim dissenys personalitzats per encàrrec, lloguem estructures prefabricades i facilitem tallers d’auto-construcció.

Disseny i execució d’estructures lleugeres sostenibles amb canya arundo donax i bambú com ara pèrgoles, tanques, etc.

Disseny, càlcul i certificació d’estructures lleugeres.

Disseny, muntatge i execució d’instal·lacions per a festivals, fires i intervencions urbanes en espais oberts.

Disseny, muntatge i execució d’estructures efímeres per a stands i fires mitjançant elements i materials locals o reciclats.

Formació
Crítica

Tallers, cursos i conferències per a infants, adults i professionals

Realitzem tallers, cursos i conferències amb infants, adults i altres professionals, vinculant l’arquitectura amb altres àmbits com la pedagogia, la salut, el gènere, l’auto-construcció, el patrimoni o l’accés a l’espai i l’habitatge. Acompanyem processos de transformació de diferents espais: des de patis d'escoles, espais públics o espais per col·lectius o particulars.

Xerrades i conferències sobre la recuperació de les tècniques tradicionals amb canya arundo donax.

Acompanyament tècnic en processos de transformació dels espais exteriors de les escoles.

Tallers sobre el patrimoni històric i noves maneres de reinterpretar l’arquitectura.

Tallers de formació en construcció amb canya, orientats a escoles amb infants i mestres.

Tallers d’arquitectura i urbanisme a les escoles, orientats a la reflexió i construcció de la ciutat que habitem.

Capacitació tècnica per a professionals de la construcció.

Tallers de formació en construcció amb canya per a entitats i col·lectius.

Recerca i investigació en relació a la recuperació de les tècniques tradicionals amb canya arundo donax.