Arquitectura
Conscient

Bioconstrucció,rehabilitació i obra nova

Realitzem projectes de reforma i obra nova, així com rehabilitació en edificis històrics i patrimonials. Aportem una mirada sostenible aplicant criteris bioclimàtics i d’eficiència energètica.

Urbanisme
Participatiu

Processos veïnals, acompanyament, assessorament tècnic i participació

Dissenyem i realitzem processos de participació ciutadana, acompanyem processos veïnals davant les transformacions urbanístiques, a través de l'assessorament tècnic i la participació. Realitzem assessoraments a les administracions i entitats per millorar l'accessibilitat dels espais públics i d'edificis.

Acompanyem a cooperatives d'habitatge en el procés de desenvolupament i presa de decisions. Desenvolupem planejaments urbanístics amb visió sostenible i de gènere.

Aquests serveis estan orientats a entitats, cooperatives d'habitatge, i a l'administració pública.

Instal.lacions
Sostenibles

Disseny i execució d’estructures de materials naturals i sostenibles

Treballem en el disseny i execució d’estructures efímeres o permanents amb criteris de sostenibilitat i materials naturals. Oferim dissenys personalitzats per encàrrec, lloguem estructures prefabricades i facilitem tallers d’auto-construcció.

Formació
Crítica

Tallers, cursos i conferències per a infants, adults i professionals

La formació amb una mirada crítica és una eina empoderadora per assegurar la participació activa a la societat. Realitzem tallers i formacions d'arquitectura sostenible, construcció amb materials naturals i autoconstrucció.

Les formacions tenen diferents registres en funció dels destinataris, oferint conferències i tallers dirigides al públic tècnic i especialitzat en la construcció; formacions i tallers divulgatius per al públic en general; i dinamitzacions amb els infants. Centrant-nos especialment en la construcció col·lectiva a l'hora de transformar l'espai pati de les escoles i els acompanyaments en el procés.

L'ecologia i la salut, la visió de gènere i la inclusivitat són premissa transversal a l'hora d'enfocar totes les formacions.