participacio diagnsoi urbano social

Procés participatiu i diagnosi urbano-social per definir els criteris de remodelació del parc del Turó de la Peira

Auditoria de millora de l’accessibilitat a l’espai públic per l’Ajuntament de Barcelona