Workshop de construcció amb canya i transmissió de sabers a Alocutim

  • inici  Novembre 2020
  • promotora   QRER
  • lloc   Alcoutim, Algarve, Portugal

construcció amb canya

L’ús de la canya (Arundo donax) està molt arrelat al patrimoni cultural del Baix Guadiana a l’Algarve. Durant segles va servir per produir objectes utilitaris, com cistelles o estores, però també en la construcció tradicional, concretament en els falsos sostres de les cases rurals. Tot i que avui a dia el seu ús és residual el seu potencial és molt gran tant en l’artesania com a l’arquitectura sostenible i la bioconstrucció. És un recurs abundant que avui pot ser valuós en iniciatives creatives i harmonioses amb el medi ambient que generin oportunitats emprenedores. Amb aquest objectiu es desenvolupa el projecte destacant els potencial de la canya en les seves mútliples aplicacions.

El taller de transmissió del coneixement sobre la construcció ab canya mestres- aprenents, realitzat entre el 7 i el 13 de novembre, a Alcoutim, Algarve, Portugal. Ha estat dut a terme per Voltes i promogut per la Cooperativa QRER a través de la seva iniciativa QRIAR, dins de l’àmbit del projecte de cooperació transfronterera “Magallanes_ICC”, que compta amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament d’Alcoutim. .

L'acció ha consistit en un enfocament pràctic de "saber fer", al voltant de la preparació, manipulació i conformació de canyes per a la construcció d'un túnel d’arcs de canya de 7m de llarg i 5m d'ample. El túnel incorpora el tema del "Festival del contraban", al·ludint als antics passatges que feien servir els contrabandistes en la seva activitat nocturna.

L’estructura consisteix en un fragment d’un paraboloide hiperbòlic realitzat a través de 10 arcs parabòlics de longitud variable entrellaçats formant una malla. Aquesta es complementa a través de canyes rectes que formen una estructura secundària que els arriostra i amés esdevé la base per a la cobertura. Els arcs han estat configurats per dos mòduls de 7 canyes triades d’un diàmetre a la base de 20mm. Per la realització de l’estructura s’han recollit 700 canyes a Alocutim.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats