Disseny de les taules de treball de Voltes

  • inici  Gener 2016
  • promotora   Voltes Cooperativa d'Arquitectura
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

En el procés constant de transformació i adaptació del nostre local a les necessitats canviants, hem dissenyat i executat dues taules de treball amb perfils d’acer laminat i fusta de pi.

Un dels requeriments principals –donat la reduïda dimensió del nostre local- és que les taules han de ser desmuntables, per tal de dotar de flexibilitat a l'espai, i poder ser completament plegades i emmagatzemades en ocasions puntuals (xerrades, celebracions, o cinema).

Les taules mesuren 150 x 120 cm i el tauler està constituït per dues peces de fusta de pi envernissades per ambdós cantons, amb un material ecològic i transpirable. Les dimensions han estat determinades per la quantitat de persones que poden treballar simultàniament a la planta baixa, alhora que les dimensions del propi espai. Els treballs de metall (soldadura i perforacions) han estat realitzats a Vallcarca per Ferran Noguera. El conjunt és un producte fàcilment desmuntable i reproduïble.

Voltes ha participat de tot el procés de creació i elaboració de les taules: des del disseny a l’execució, essent la col·laboració amb els experts una experiència enriquidora i d’aprenentatge permanent.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats