Accions al Barri: Taller de disseny i construcció d’elements per dinamitzar nous usos a l’espai comunitari

  • inici  Juliol 2021
  • promotora   Ajuntament de Barcelona, CCCB Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Impulsem
  • lloc   Jardins de Sant Pau del Camp, plaça Joan Corominas

estudis de l'espai urbà, participació, tallers d'autoconstrucció

Durant tot el mes de juliol hem participat en un taller de formació per a joves entre 18 i 29 anys centrat en la reflexió entorn l'ús de l'espai públic, en el cas concret dels Jardins de Sant Pau del Camp i de la plaça Joan Corominas, al barri del Raval. L'objectiu ha estat repensar l'espai públic per facilitar les relacions humanes i culturals amb una visió comunitària.

L'acció va començar el dia 28 de juny i va finalitzar el 23 de juliol, amb una durada de 71 hores. El taller ha donat eines als participants per reflexionar, explorar i conèixer l’espai públic, i també per pensar una intervenció de manera col·lectiva a través del disseny d'objectes de fusta. Els participants han planificat i desenvolupat la construcció dels elements dissenyats i finalment, aquests objectes s'han posat a prova a través d’accions participatives en col·laboració amb altres entitats socioeducatives del barri del Raval.

Com a resultat del procés s’han construït dos objectes diferenciats a cada plaça que posen en relació els espais del museu del CCCB i del centre de formació Impulsem amb les seves places adjacents: un conjunt de tamborets de colors que permeten el joc i la composició de diferents formes i usos per a la plaça Joan Corominas, i un carretó mòbil amb funció de banc i taules, que incorpora elements d’ombra, per als Jardins de Sant Pau del Camp.

Les accions formatives s’han pensat conjuntament entre Voltes cooperativa d’arquitectura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), i el Centre d’educació, formació i iniciatives econòmiques alternatives Impulsem.

Aquest projecte ha comptat amb el suport de les Beques “Premis Barcelona 2020” de l'Ajuntament de Barcelona.

Fotografies realitzades per @CCCB, Pau Fabregat, 2021.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats