Rehabilitació a San Esteban de Litera – en procés

  • inici  En construcció des de 2020
  • promotora   Privat
  • lloc   San Esteban de Litera, Huesca

càlcul estructural, rehabilitació i reforma

El projecte consisteix en la millora d’una casa tradicional situada en Sant Esteban de Llitera (Osca). El mateix neix de la col·laboració habitual amb Tercerpaisaje, estudi d'arquitectura i medi ambient instal·lat a Osca i dedicat, entre altres coses, a la rehabilitació.

D'aquesta manera, s'inicia el projecte amb els estudis previs de l'edifici; realitzant un informe exhaustiu de patologies per a proposar les solucions més adequades a la casa d'estudi.

L'edifici està composat de planta baixa, planta primera i sota coberta; amb un espai destinat a bodega soterrat. L'estructura horitzontal està realitzada mitjançant bigues de fusta i revoltons a base d'entramat de canya i acabat interior de guix.

Els murs portants són de pedra, maó i tova en la planta més alta. La coberta, composta de la mateixa manera que els forjats horitzontals, té un acabat de teula ceràmica. En els seus acabats interiors es poden llegir les diferents etapes d'ús que ”ha viscut” la casa.

El projecte executiu busca realitzar una proposta tècnica de millora d'habitabilitat, reforçant l'estructura de la casa i canviant la coberta; així com fer una proposta d'intervenció interior canviant l'escala i amb això modificant els espais.

L'esforç de projecte radica a resoldre problemes tècnics mantenint al màxim l'estètica original i proposant petites modificacions de distribució, que afegeixen una capa més a la història viscuda per l'edifici.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats