Rehabilitació integral de la masia de Can Julià de la Muntanya a l’entorn de la Colònia Güell

  • inici  2021
  • promotora   INCASOL
  • lloc   entorn de la Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló

rehabilitació i reforma

L'objectiu del projecte és la rehabilitació i canvi d'ús de l'edifici "De les monges", ubicat a Can Julià de la Muntanya, a l'Entorn de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. Ens trobem davant d'un encàrrec realitzat per l'Institut Català del Sòl (INCASOL). Aquest projecte sorgeix de la necessitat de la propietat de conservar i protegir l'edifici, actualment en un estat deficient de conservació.

La idea principal és recuperar els elements que han dotat al llarg de la història d'identitat a l'edifici. Aquests elements són les empremtes dels diferents usos (habitatges, magatzem, convent de monges...) que es poden llegir a les parets, i sostres, amb restes de voltes, ara inexistents, cornises, xemeneies, marques de trams d'escales per comunicar espais, finestres originals, etc. En el moment de l'actuació part l'edifici es troba en un estat molt degradat de conservació, que ha afectat gran part de l'estructura de les cobertes. A planta baixa presentava unes voltes, que en l'actualitat estan trencades i enfonsades, i no hi ha escales de comunicació vertical entre plantes

L'ús previst és administratiu i està destinat a ubicar les oficines del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector PPr Entorn de la Colònia Güell, dels termes municipals de Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Cervelló. El projecte contempla la substitució de tots els elements estructurals que estan en mal estat de conservació i millorar la seva situació energètica. També es pretén recuperar espais, respectant les característiques de l'edifici i els materials, però no està previst reconstruir espais desapareguts ni elements que ja no hi són.

L'objectiu serà facilitar la comprensió del passat de l'edifici a través de les seves empremtes i cicatrius, introduint nous elements que permetin tornar a donar-li vida. La intervenció es diferencia clarament de les preexistències, proposant com a element principal de projecte l'escala metàl·lica de connexió de planta baixa amb la planta primera. Totes les divisòries mantenen les visuals de les "cicatrius" de l'edifici a rehabilitar; així com es planteja mantenir i millorar alguns elements de tancament, introduint les millores energètiques necessàries per poder tornar a donar vida a aquesta masia.

Projectes relacionats