Rehabilitació energètica a Montcada i Reixac

  • inici  Març 2021
  • promotora   Privat
  • lloc   Montcada i Reixac

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

El projecte ha consistit en la rehabilitació integral d’un habitatge a Montcada i Reixac que portava més de 20 anys abandonat. En aquesta rehabilitació s’ha prestat especial atenció a la millora energètica i a l’ús de materials naturals.

L’edifici és d’estructura murària i sostre teula sobre taulell ceràmic amb bigues de ceràmica armada construïda als anys 1940. Presentava patologies derivades d’humitats per capil·laritat i filtracions des de la coberta. Quant a la distribució funcional, presentava problemes com el fet que la cambra higiènica estava a l’exterior o que algunes habitacions no tenien ventilació directa a l’exterior.

S’ha treballat per aconseguir una distribució més diàfana, amb més obertures per tal de tenir llum a totes les cambres i una sensació d’amplària tot i les reduïdes dimensions de l’habitatge. S’han enderrocat les construccions auxiliars que envaïen el pati, i s’ha convertit l’antiga cuina en un porxo que permet guanyar un espai cobert d’entrada a l’habitatge que serveix de transició entre el pati i l’accés i l'habitatge.

S’han enderrocat els falsos sostres de canyís originals per guanyar alçada i s’ha aprofitat per a construir-hi un petit altell de fusta que sorgeixi com un espai privilegiat de l’habitatge. Tot el procés de disseny ha estat especialment proactiu amb les usuàries mitjançant la realització de models en realitat virtual.

Per aconseguir un edifici eficient energèticament s’ha aïllat amb 100mm suro tot l’interior de les parets, 160mm d’XPS la teulada per l’exterior i s’ha generat una solera ventilada aïllada amb 60mm d’XPS al terra. D’aquesta forma s’ha aconseguit un demanda energètica baixa a l’hivern i gairebé zero a l’estiu.

Sobre l’aïllament de suro s’ha practicat un revoc de terra crua realitzat per les usuàries gràcies a la col·laboració de Martí Ferrer Fornells de l’escola Orígens que ha guiat aquest procés d’autoconstrucció assistida. Pel que fa a les fusteries, s’han aprofitat totes les interiors i les de la façana a carrer de fusta de pi (Est) millorant-ne l'estanquitat i col·locant-hi vidre doble amb una baixa transmitància, les noves també s’han instal·lat de fusta amb altes prestacions.

D’aquesta forma s’ha aconseguit rehabilitar un habitatge aprofitant elements existents, des dels més evidents com els murs i la coberta fins a les portes, les finestres, la pica original de marbre, el safareig....; combinant elements de construcció convencional i tècniques de bioconstrucció i materials naturals com estructures de fusta, revocs de terra, aïllaments de suro natural, amb la participació activa de les usuàries a gairebé totes les etapes de l’obra i aconseguint que esdevingui econòmicament viable.

Fotografies realitzades per Arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats