Rehabilitació de la Nau Cremada de Calafou-Colònia Marsal (en fase d’obra)

  • inici  10/02/2021
  • promotora   Calafou SCCL
  • lloc   Cabrera d’Anoia

accés a l'habitatge, càlcul estructural, rehabilitació i reforma

Ca la Fou és un nucli industrial situat al municipi de Cabrera d’Anoia, format per diferents construccions que s'han afegit al llarg del temps. Fou antigament coneguda com a Colònia Marsal creada l’any 1902 per l’industrial de Manlleu Jacint Rifà, dedicant-se a la filatura de cotó i esdevenint l’única colònia industrial de la conca del riu Anoia. La colònia consta de 28 hectàrees i 4 fàbriques o naus principals i un edifici de 27 habitatges per les treballadores.

Després d’anys d’abandonament parcial de diverses naus per la disminució de l’activitat industrial l’any 2004 patí un greu incendi que destrossà completament el sostre de la nau principal. A partir d’aquell moment es pot considerar que la colònia restà en abandó i s'inicià un procés accelerat de deteriorament.

L’any 2011 s’instal·la a la Colònia el projecte actual de Calafou amb l’objectiu de generar alternatives productives, tecnològiques i d’habitatge que siguin sostenibles i respectuoses amb el medi, potenciïn la transformació social i l’aprenentatge comunitari mitjançant l’inici de la compra col·lectiva de la colònia industrial i la seva rehabilitació.

Calafou és un projecte auto-organitzat que inclou espais per a activitats industrials, artesanals i creatives, infraestructures comunes per a la realització de trobades i activitats diverses, i altres espais més íntims per a la vida comunitària. La fórmula que utilitza per a l’accés als habitatges és la compra de la cessió del dret d’ús per part de la cooperativa i, per als espais productius, el lloguer a preus socials amb serveis i recursos compartits entre totes les persones i projectes implicats.

Vol desenvolupar una comunitat basada en un entramat de cooperatives, projectes individuals i habitatges dins d’un espai col·lectivitzat. Cerca compartir idees, béns i recursos per a fomentar sinergies tant dins com més enllà de la colònia. Un lloc per a la innovació social, tecnològica i política basada en l’auto-responsabilitat i la cooperació, compartint i interactuant amb d’altres projectes transformadors. Un projecte on les economies estiguin al servei de les persones permetent que les seves necessitats, en matèria d’accés a recursos i eines, no siguin obstacle per a la realització dels seus potencials creatius.

Durant els darrers anys s’han rehabilitat una gran quantitat d’espais tant els habitatges com tallers emplaçats a les naus més antigues i l’antic molí paperer. No obstant, la nau cremada l’any 2004 no havia estat objecte de rehabilitació per la gran envergadura i el l'abast dels danys causats per l’incendi de 2004 i els més de 6 anys d’abandó posterior.

Després de realitzar una diagnosi de l’estat de l’estructura del forjat existent de la nau cremada, Voltes ha desenvolupat el projecte per la rehabilitació de part de la nau, cobrint-la amb encavallades de fusta construïdes a la pròpia colònia i actuant sobre l’estructura del forjat per a aturar l’oxidació de les bigues i jàsseres actuals. A més el projecte incorpora l’enderroc de par de la nau cremada per a la creació d’un espai de trobada, una plaça que té voluntat d’esdevenir un punt de trobada i un centre per a les activitats que s’hi realitzen periòdicament. Aquest esponjament, a més permetrà millorar l’entrada de llum natural i de sol als espais que ara en queden amagats millorant les condicions de salubritat i confort.

La cooperativa Calafou s’ha bolcat a la rehabilitació generant un grup dins de la cooperativa que participa activament de les obres sota supervisió professional. En aquest aspecte es col·labora amb el constructor Martin Sánchez que coordina les accions d’aquest grup i amb la seva experiència aporta la formació necessària per a la correcta realització de les tasques de forma segura.

Estem orgulloses de poder participar d’aquest projecte amb les companyes de Calafou que han après a estimar l'entorn industrial de la colònia marçal, l'han fet casa seva, i que han aconseguit reactivar la colònia com un espai de vida i de producció de l'economia social, entenent el patrimoni com un ens viu.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats