Reforma d’un habitatge al barri del Poble Sec

  • inici  Març 2016
  • promotora   Particular
  • lloc   Poble Sec, Barcelona

càlcul estructural, rehabilitació i reforma

La proposta consisteix en realitzar una mínima intervenció en un pis situat al carrer Piquer, al barri del Poble Sec, a Barcelona. Es tracta d’un edifici anterior al segle XX, i conserva elements originals propis d’una construcció de l’època i les seves successives modificacions: sostres de bigues de fusta (i metàl·liques), entrebigat de revoltó ceràmic, murs de càrrega de maó massís manual i obertures de fusta.

Mitjançant un estintolament d’un dels murs de càrrega i l’enderroc de dos envans s’han aconseguit espais més amplis i diàfans. Aprofitant la intervenció, s’ha fet una reforma integral de la cuina, aconseguint estances més espaioses i il·luminades. Els acabats de la reforma ressalten les característiques de la construcció original, alhora que es generen espais més càlids, mitjançant el paviment de fusta, l'acabat de maó vist, i els colors clars dels envans. A més a més, s’ha dut a terme la instal·lació d’il·luminació a base de tires LED a la part superior dels nous envans, accentuant els sostres originals i minimitzant la despesa energètica.

La reforma s’ha fet dut a terme en col·laboració amb l’Ateneu d’Oficis de la Base, un projecte d’autocupació autogestionat del barri.

Fotografies realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats