Reforma de les oficines de Igcar Chemicals

  • inici  Juny 2017
  • promotora   Igcar Chemicals S.L.
  • lloc   Rubí

eficiència energètica

El projecte consisteix en la reforma i millora de distribució i eficiència energètica de les oficines de Igcar Chemicals a Rubí. Ens situem a la planta baixa de l'edifici amb una superfície d'intervenció de 428 m².

Les demandes principals de les usuàries consisteixen, per una banda en optimitzar l'espai per departaments, millorant els fluxos de comunicació entre ells i per l'altra banda, generar un espai obert mitjançant l'entrada de llum natural a totes les estances.

El projecte arquitectònic enderroca la majoria de les compartimentacions per alliberar espai i aconseguir una planta la més diàfana possible. L'accés principal i la zona d'espera s'amplien i es realitza una connexió més directa amb la planta primera on se situa el laboratori i més despatxos d'oficines.

La planta s'articula entorn a tres nuclis que permeten la circulació al seu voltant. Aquests elements es perceben com a cubs exempts per la combinació de materials transparents o opacs, i les portes corredisses que es recullen. L'alliberament del perímetre afavoreix l'entrada de llum natural a tots els espais. El nucli central és destinat a sala de formació amb opció de compartimentar-la en dues sales de reunions a través d'un envà mòbil.

Fotografies realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats