Reforma de la cuina de la Marta

  • inici  Febrer 2017
  • promotora   Particular
  • lloc   Barcelona

rehabilitació i reforma

La cuina és segurament un dels llocs més importants de la casa, un lloc per a compartir i per a trobar-se. Per això ha de ser còmode i funcional, i gaudir d'una il·luminació adequada per a poder estar-hi a gust.

Aquest projecte és una col·laboració amb l’arquitecte Raül Alcaraz Elias. La reforma de la cuina busca transformar una cuina petita, fosca i tancada dels anys 70. L’objectiu és que la cuina funcioni a la vegada com a rebedor de l’habitatge.

La proposta consisteix principalment en enderrocar l’envà que separa l’espai de la cuina i l’entrada de la casa de la Marta, aconseguint una cuina oberta i vinculada directament a l’accés. Malgrat no és una connexió habitual, en aquest cas es presenta com una gran millora en l'ús del dia a dia de la cuina i l’espai d’accés a l’habitatge.

La premissa més important per la Marta era transformar la cuina en un nou espai amb nous usos a través d'un element articulador: la barra. La intervenció ha canviat la distribució, les instal·lacions, el mobiliari, acabats dels paraments (incloent el paviment de rajola hidràulica a tot el passadís) i els equipaments de la cuina. El projecte busca la senzillesa de les formes i la calidesa dels materials.

Fotografies realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats