Protecció de canya a la cúpula del mas Marroch de Can Roca

  • inici  Juliol 2015
  • promotora   El Celler de Can Roca
  • lloc   Mas Marroch, El Celler de Can Roca, Girona

construcció amb canya, obra nova

El projecte de la protecció de la cúpula de l'"Àgora" del Mas Marroch va ser un repte per a treballar com a arquitectes i com a constructors. Consisteix en la construcció de la protecció solar de l'espai de recepció per a acollir esdeveniments del Celler de Can Roca, a Girona. Concretament, es tracta d'una sèrie de paraments de canyes col·locats sobre una estructura de fusta i metacrilat que formen la gran cúpula de l'espai. El plantejament d'aquest cobriment és que esdevingui en un futur l'estructura base on hi puguin créixer plantes enfiladisses, i acabi convertint-se finalment en una protecció vegetal viva.

La construcció de l'Àgora, té una cúpula lleugera i acollidora; uns murs de pedra en sec que afavoreixen la permeabilitat i la transparència; i és un espai on tradició i modernitat s'enriqueixen i es complementen.

El conjunt de la construcció, respon a criteris de sostenibilitat. Tal com va dir Oriol Roselló, es va autoimposar "maximitzar l'ús de materials locals i sistemes tecnològics tradicionals adaptats als artesans locals actuals". S'hi han aplicat, doncs, tècniques de construcció tradicional, com per exemple els murs de pedra en sec que sostenen tota l'estructura de fusta, l'estructura de fusta, i els acabats de canyís, coco, cel·lulosa o vímet.

Per a nosaltres, els objectius han estat: aconseguir uns paraments adaptats a la curvatura de la cúpula; assegurar-ne la subjecció a l'estructura; la pròpia execució artesanal dels canyissos corbats; i finalment, la seva col·locació a una alçada de fins a 20m. Tot plegat, pensat per a realitzar-se amb poca infraestructura i exercint treballs verticals en alçada.

                                 

·

Col.laboradores

Projectes relacionats