Canvi de porta en habitatge en Planta Baixa en Poble Sec

  • inici  2020
  • promotora   Particular
  • lloc   Poble sec, Barcelona

rehabilitació i reforma

El Giacomo va comprar un local en planta baixa al Poble Sec, per convertir-lo en habitatge i taller artístic. La nova distribució resolia el programa de sala d’estar, cuina i taller en un únic espai connectat directament amb l’exterior, i per tant, calia pensar amb detall com seria el tancament amb el carrer.

Aquest petit projecte, la senzillesa d’una porta, parla no només dels aspectes tècnics, sinó de la pell que separa les esferes pública i privada.

D’una banda, el llindar havia de permetre la ventilació i la màxima entrada de llum, per no acumular humitats en planta baixa. Tanmateix, havia d’aïllar acústicament l’habitatge respecte del soroll del carrer. D’altra banda, havia de garantir la intimitat i la seguretat de l’espai interior.

Aquests requisits havien de combinar-se, generant un límit flexible, capaç d’adaptar-se a les diferents necessitats del dia a dia de Giacomo. És a dir, des de moments de treball en el taller amb molta llum, exposició cap a l’exterior i facilitat per l’entrada i sortida de peces de gran volum; fins altres de major privadesa i inclús, el tancament total.

Amb l’objectiu de recollir tots aquests condicionants, es dissenya un element que conjuga tres filtres que se superposen des de l’exterior a l’interior, amb dues franges que divideixen els paraments en nivell inferior i superior, graduant l’obertura de la planta.

En primer lloc, al filtre exterior, ens trobem amb unes portes de marc de ferro i fusta tractada, que garanteixen la seguretat de l’habitatge i procuren el control d’assolellament. En segon lloc, un filtre intermedi de porta i finestres de doble vidre, amb fusteries d’alumini i diferents sistemes d’obertura, per garantir un bon aïllament tèrmic i acústic, a la vegada que s’adapta a les diverses necessitats de ventilació. En últim lloc, una capa interior tèxtil, a base de cortines, per aportar intimitat i control lumínic. Les franges verticals multipliquen les combinacions facilitant la versatilitat de l’element.

La tria de materials i colors respon a la demanda de Giacomo, d’aconseguir donar calidesa a l’ambient però respectant l’aspecte industrial del taller.

Fotos realitzades per Arbe

                                 

·

Col.laboradores

Projectes relacionats