Disseny i execució d’una pèrgola amb cortines de canya

  • inici  Febrer 2019
  • promotora   Particular
  • lloc   Vallès occidental

construcció amb canya, eficiència energètica, obra nova

El projecte resol la necessària protecció solar de la façana sud d’aquest habitatge entre mitgeres i la zona de bany de la piscina natural. El repte ha estat interactuar amb l’edifici històric sense treure el protagonisme a les fusteries originals i les ceràmiques de la galeria. A més donant una visió de conjunt concordant en relació a la nova pèrgola de la piscina.

Fruit d’un ric debat amb les promotores, es proposa dues pèrgoles corbes amb una estructura metàl·lica i cobertes amb cortines cosides amb sistema tradicional de canya. Buscant una estructura tingui un mínim impacte sense pretendre ser existent, enretirant-se de la façana per a mostrar les motllures i aconseguint-se a més el màxim espai útil a l’ombra.

S’ha optat per formar la cobertura amb cortines enrotllables, per tal de regular l’ombra i facilitar la recollida d’aquestes a l’hivern, necessària per maximitzar l’entrada de llum solar a la galeria i el escalfament passiu d’aquest.

Aquestes han estat produïdes pel propi equip de Voltes, emprant el sistema tradicional après a través del contacte amb mestres canyissers de la comarca de Plana Alta a Castelló. S’han realitzat les 15 cortines al taller sobre bastidors fixes, cosint manualment amb corda de palangre sobre les 6 cordes guia. Cada cortina és de 3,00 m d’alçada i 1,20 m d’amplària.

L’ombra ha estat operativa a partir de l’estiu de 2019 just a temps per a poder acollir el nou membre de la família, atenuant els rajos solars i formant les ombres característiques d’un element natural i viu.

L’execució de l’estructura metàl·lica ha estat realitzada per Forja Montseny i en la elaboració de les cortines han col·laborat en Vicent Villaplana, la Fusteria de Vallcarca i Cristian Real. Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats