Pressupostos participatius de Barcelona 2020 al districte de Sant Andreu

 • inici  Gener 2020
 • promotora   Ajuntament de Barcelona
 • lloc   Districte de Sant Andreu

participació

Voltes, conjuntament amb Raons Cooperativa i Spora Cooperativa , hem coordinat i dinamitzat les activitats de participació en el marc dels Pressupostos Participatius 2020 al districte de Sant Andreu de Barcelona, composat pels barris de Baró de Viver, Bon Pastor, El Congrés i els Indians, La Sagrera, Navas, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella.

L’objectiu principal ha estat recollir les diverses veus de la ciutadania per decidir on van destinats una part de les inversions municipals als barris, dinamitzant aquest procés d’opinió i de realització de propostes. Per una banda, els veïns i veïnes han pogut aportar modificacions o noves propostes al PAD (Programa d’Actuació de Districte); sent aquestes propostes avaluades per tècnics de l’Ajuntament per la seva possible incorporació. Per una altra banda, i com a novetat dels Pressupostos Participatius 2020, els veïns i veïnes també han pogut proposar Projectes de Inversió concrets a realitzar en el seus barris.

Metodològicament, les diverses accions participades i els debats col·lectius s’han organitzat entorn als següents objectius:

  Difondre el projecte a la ciutadania amb un llenguatge entenedor
  Contextualitzar el procés per tal de no generar falses expectatives
  Sensibilitzar en matèria de sostenibilitat, perspectiva de gènere i diversitat
  Generar debat sobre com millorar l’espai públic i/o el barri entre els diferents actors amb diversitat de necessitats i d’interessos
  Implicar actors diversos: veïnat, entitats, comerciants i equipaments
  Garantir la inclusivitat de diferents edats, gèneres, cultures i classes socioeconòmiques
  Afavorir la cohesió social i enfortir la identitat


El projecte s’ha concretat mitjançant les següents accions:

  Disseny i dinamització de sessions participatives per treballar les temàtiques proposades al PAD i Pressupostos Participatius; a través dels Consells de Barri i Sessions Específiques sobre temàtiques concretes del Districte
  Realització de punts de participació itinerants per cada barri, realitzant recorreguts a horaris diversos per tal de recollir la màxima diversitat d’opinions
  Obrir un punt de suport i informació a la seu del districte un cop a la setmana, per acompanyar als veïns i veïnes en l’elaboració de projectes de inversió
  Dinamització de la plataforma de participació digital (decidim.barcelona)

·

Col.laboradores