Sessions participatives per a la reforma interior de les oficines del CNJC

 • inici  Maig 2018
 • promotora   Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
 • lloc   Plaça Cardona, Barcelona

participació, rehabilitació i reforma

Voltes ha dissenyat i dinamitzat diverses sessions participatives per a la realització de l’avantprojecte de la reforma interior de les oficines del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El CNJC és una plataforma que aplega a 96 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut.

Els objectius principals d’aquesta reforma són l’assoliment de l’accessibilitat universal en el propi espai i el compromís en la reducció de les emissions de CO2. Per una banda, entre les entitats del CNJC en trobem algunes de les seves persones membres amb diversitat funcional o entitats membres que el seu objectiu és seguir progressant en la inclusió social. I per l’altra banda, des del 2015 el CNJC aprova per unanimitat una resolució en la qual insta a realitzar una auditoria energètica en les seves oficines, i que aquesta compleixi els criteris d’eficiència energètica i reducció d’emissions C02 en compromís amb el medi ambient com a entitat pública de la Generalitat de Catalunya.

S’impulsen aquestes sessions participatives amb l’objectiu d’introduir la visió i el coneixement de les persones usuàries en el projecte de remodelació de l’espai d’oficines. Establir de manera participativa les directrius i criteris en el disseny d’aquest espai atenent a les necessitats de les usuàries. Els objectius principals són: Anàlisi de l’espai per prendre consciència de les possibilitats i limitacions.

  Recollir les necessitats de les usuàries i les propostes i consideracions sobre els futurs usos en l’espai.
  Obrir el procés de debat per incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat.
  Implicar a les futures usuàries per potenciar-ne el sentiment d’apropiació envers l’espai.
  > Apoderar les futures usuàries envers el disseny i l’autoconstrucció del propi espai.
  Crear espais de trobada que afavoreixen el debat i la discussió col·lectiva entre els diferents actors amb diversitat de necessitats i d’interessos.

La metodologia emprada busca generar nous ponts de diàleg, d’escolta i d’entesa entre els actors per poder treballar en propostes per a la reforma de l’espai. Per a tal, la metodologia emprada es basa en els següents aspectes: Transmissió de la informació i posada en comú; Inclusivitat i diversitat; Eines i dinàmiques participatives variades per recollir les visions i propostes del màxim nombre possible de persones.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats