Naturalitzant el pati de l’Escola 30 Passos

  • inici  Maig 2019
  • promotora   Grup de jardí i de coeducació de l’escola 30 Passos
  • lloc   Escola 30 Passos, Barcelona

tallers d'autoconstrucció, transformació d'espais educatius

L’escola 30 Passos de nova creació, té la peculiaritat de trobar-se a la seva ubicació definitiva, però amb una edificació de caire provisional que va impulsar el projecte cap a la millora de les seves infraestructures, en aquesta ocasió de l’espai exterior.

Al pati l’anomenem “jardí”, ja que el projecte educatiu proposa la seva reconversió en un espai on la naturalesa sigui protagonista: un espai viu on el benestar dels infants sigui al centre. Volem crear un ecosistema amb construccions naturals i sostenibles que la comunitat educativa gaudeixi, cuidant el seu entorn més proper.

Així, durant el curs 2019 vam començar un procés de participació col·lectiva engegat pel grup de Jardí i Coeducació de l’escola. Amb el grup motor, vam co-dissenyar una estructura viva de vímet que responia a les necessitats d’amagatall i tranquil·litat, segregant la possible activitat més moguda mitjançant la situació estratègica de les entrades i sortides o amb les alçades de les portes. Aquesta estructura consta de 3 cabanes de mesures adaptades a les diferents edats dels infants i un espai tipus porxo assolellat i s'ha realitzat en col·laboració amb el cisteller Aleix Grifoll.

A l’hivern, l’època de plantació d’aquesta fibra vegetal: el vímet, vam gaudir de dues jornades de construcció col·lectiva per a fer realitat la plantació de l’estructura amb tota la comunitat educativa. Les fotografies han estat realitzades per arbe.

                                 

·

Col.laboradores

Projectes relacionats