Naturalització del pati de l’Escola Montseny

  • inici  Març 2018
  • promotora   Escola Montseny
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

tallers d'autoconstrucció, transformació d'espais educatius

El projecte de transformació i millora dels espais exteriors de l’Escola Montseny s’ha realitzat en dues fases. La primera va ser un procés participatiu (any 2018) on s’ha treballat en la diagnosi de les problemàtiques i necessitats de tota la comunitat educativa per el disseny global dels diferents ambients de l’espai exterior. La segona fase (any 2019) ha estat centrada per una banda, en la elaboració d’un document tècnic d’estudis previs que serveix de full de ruta per a una reforma de l’espai exterior fidel a la voluntat de l’escola i per altra banda, en la instal·lació d’una estructura de joc construïda entre totes.

El procés participatiu de la primera fase s’ha dividit en tres parts: una primera de diagnosi on s’ha treballat amb el col·lectiu de Fil a l’Agulla, una segona de disseny de propostes des de la transformació més global fins a la intervenció de petita escala; i per últim s’ha realitzat una construcció col·lectiva.

Durant la diagnosi s’ha treballat per recollir totes les veus de la comunitat, famílies, mestres i infants, des d’una mirada de gènere, per conèixer com és la convivència al pati: quins espais són els més utilitzats, detectar desigualtats i quines són les dinàmiques de relació entre els alumnes. També s’ha recollit l’opinió de famílies a través d’enquestes i s’han fet observacions de les activitats del pati, per part de mestres i facilitadores.

La part de disseny s’ha estructurat en diferents sessions amb dos grups, el grup motor d’adultes (mestres i famílies) i el grup motor d’infants. A través de diferents dinàmiques amb plànols i maquetes del pati, s’ha arribat a consensuar els objectius principals de la transformació i les àrees d’intervenció. Aquesta fase ha acabat amb la producció d’un plànol base amb els espais on actuar i algunes idees de les propostes de canvi. Les diferents actuacions que recull el projecte es basen en tres conceptes claus: accessibilitat, natura i diversitat. Les actuacions responen els següents objectius principals:

    Convertir l’espai exterior de l’escola en un espai accessible, buscant nous recorreguts accessibles que connectin les diferents zones del pati.

    Naturalitzar l’espai exterior, obrint l’espai més natural que hi ha al pati per permetre el joc i l’experimentació amb la natura com a canal d’aprenentatge.

    Promoure la diversitat a través del joc i activitats que es duen a terme al pati per trencar la segregació per edats i gènere, reduir els espais i jocs dominants i obrir noves possibilitats.

La tercera acció d’aquesta fase del projecte, ha sigut la realització d’unes jornades de construcció d’uns bancs de fusta per formar un amfiteatre. L’objectiu d’aquesta estructura és ocupar zones del pati, com la pista, amb altres tipus de moviment més enllà de l’expansiu, així com permetre tenir espais per xerrar tranquil·lament. Les jornades han estat obertes a totes les famílies i mestres.

Finalment durant l’any 2019 s’ha realitzat la segona fase. A través d’algunes sessions participatives amb infants, mestres i famílies s’han treballat amb més profunditat les intervencions ja consensuades de la transformació del pati. A més, s’ha elaborat un document tècnic d’estudis previs compost per una memòria de tot el procés, un pressupost aproximat i la documentació gràfica necessària per explicar el projecte.

La proposta de transformació i reforma del pati s’ha fet des d’una mirada feminista, tenint en compte totes les veus i diversitats. El disseny proposat pel nou pati reclama un nou recorregut accessible a l’exterior, per gaudir de la majoria de punts del pati, i pretén incorporar més natura i sòls permeables amb la idea de naturalitzar i promoure el joc en entorns més saludables i naturals. Per acabar aquesta fase, s’ha realitzat la instal·lació i certificació del nou element dels bancs de fusta, perquè els infants puguin gaudir de la transformació des d’un bon principi.

Les fotografies de l'estructura han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats