Reforma interior i millora energètica d’un àtic al barri de Sants.

  • inici  2019-20200
  • promotora   Particular
  • lloc   Sants, Barcelona

eficiència energètica, rehabilitació i reforma

Aquest projecte tracta de la reforma interior d’un àtic al barri de Sants, Barcelona. Els objectius de l’encàrrec han sigut, dissenyar un nou espai de trobada familiar i millorar l’eficiència energètica.

D’una banda, les condicions de partida de l’habitatge eren molt desfavorables respecte a la seva orientació i ubicació. Aquest dúplex es troba directament sota la coberta de l’edifici, sense cap aïllament. Com a conseqüència, a l’hivern feia molt fred a causa de les pèrdues de calor; i a l’estiu feia molta calor per l’exposició solar. A més, l’orientació Nord, no permetia l’aprofitament òptim de l’escalfament a través de les finestres. Aquestes característiques comprometien la demanda energètica en calefacció i refrigeració, per mantenir el confort tèrmic a l’habitatge.

El projecte ha adoptat diferents mesures per garantir un bon comportament energètic. Pel que fa a l’aïllament tèrmic, s’ha reforçat amb una capa de 8 cm els sostres en contacte amb la coberta; i en els paraments de façana, injectant cel·lulosa en la cambra d’aire. En últim lloc, s’han substituït les fusteries del balcó, per altres amb coeficients de transmitància adequats a la seva orientació.

D’altra banda, la família havia crescut els darrers anys i la dinàmica d’ús dels espais interiors de l’habitatge havia canviat amb la llegada de dos infants. El projecte ha plantejat una nova distribució on la cuina, el menjador i la sala es comuniquen a través d’un mateix espai, però amb ambients prou diferenciats. Elements com la barra de la cuina o el safareig, s’articulen amagant o descobrint els detalls del programa. Amb l’objectiu de consolidar la idea d’unitat espacial, s’ha canviat el paviment de l’habitatge i s’ha substituït la barana de l’escala, per un element més lleuger i actual a base de barrots de ferro. I finalment, al costat de la sala, els elements de joc s’organitzen i cobren el protagonisme que esdevé aquesta etapa infantil, arribant a col·locar una tela penjada del sostre.

La intervenció no només ha portat a terme el canvi d’imatge que la família desitjava, amb la incorporació de nous materials, textures i colors; sinó que ha significat una nova manera de viure i compartir l’habitatge a través d’un gran espai de convivència. Tot això, posant els paràmetres d’eficiència energètica al centre, millorant la qualitat de vida de les habitants.

Fotos realitzades per Arbe

Projectes relacionats