Millora bioclimàtica de la façana de l’Assumpta

  • inici  Juny 2017
  • promotora   Particular
  • lloc   Santa Maria de Palautordera

eficiència energètica, rehabilitació i reforma

El projecte consisteix en la col·locació d’una segona pell a la façana est d’un habitatge unifamiliar aïllat construït amb estructura vertical d’entramat de fusta, tancament amb bales de palla amb un acabat amb revestiment de terra i calç.

L’objectiu és millorar la protecció solar i l’embat de la pluja a la façana est, la més afectada climatològicament, amb una superfície de 47 m2.

Concretament, la proposta proposa instal·lar un revestiment de fusta de pi de Flandes tractat, de manera contínua, on es produeixen obertures amb persianes abatibles amb eix horitzontal, que permeten la protecció solar sense perdre les vistes, assegurant una protecció total quan es troben tancades. Quan les persianes estan obertes funcionen com un voladís sobre les obertures, gràcies a un complex sistema de guies i perfils d’alumini dissenyat i executats a mida.

Tota la superfície de fusta es suporta mitjançant una sub-estructura de muntants verticals d’acer, ancorats als forjats.

Les persianes abatibles van ser dissenyades conjuntament amb el fuster Lluis Aregay Miquela i el serraler David Bejar, que les han realitzat a mida i han col·locat a l’obra.

Fotografies realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats