Jornades participatives al barri de Vallcarca

  • inici  Setembre 2017
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

participació urbana

En el marc de la re-definició del pla urbanístic de Vallcarca s’han realitzat les Jornades Participatives d'aquest barri. L’àmbit d’intervenció del concurs d’idees (les bases del qual foren redactades per Voltes) realitzat l’any 2016 es situa a l’entorn dels carrers de Farigola, de Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo Bécquer i de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca. L’objectiu d’aquestes jornades és promoure un procés de discussió col·lectiva a partir de la proposta guanyadora del concurs d’idees promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Una de les reivindicacions veïnals va ser promoure aquesta discussió, per tal de qüestionar, validar i millorar la proposta guanyadora del concurs. D’aquesta manera, es sumava la visió veïnal a la proposta arquitectònica guanyadora del concrus.

El resultat d’aquestes jornades es plasmarà en la modificació del planejament vigent per part de l’Ajuntament de Barcelona. Les jornades s’han realitzat tots els dijous a la tarda entre els mesos de Setembre i Desembre de 2017. Voltes hem dissenyat, dinamitzat i coordinat el procés, juntament amb el Grup de Seguiment conformat per veïnes, representants d’entitats i l’Ajuntament de Barcelona. Donat que el teixit veïnal del barri és molt fort, es van pensar les sessions en quatre jornades que cada una tenia un eix temàtic (identitat, llocs, recorreguts i casa) i eren molt extenses, per tal de poder arribar al detall en cada una d’elles.

Va resultar un procés molt satisfactori, on es va crear un document d’autoria veïnal que recollia totes les opinions i voluntat, i es on va fer un resum dels consensos majoritaris. Pots consultar el document resultant Aquí