Jornades participatives al barri de Vallcarca

  • inici  Setembre 2017
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

participació

El barri de Vallcarca es un territori que ha patit las conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità i les seves modificacions posteriors. En el marc de la re-definició del pla urbanístic d’aquest barri, Voltes hem desenvolupat un procés participatiu per obtenir l’opinió dels ciutadans en relació al Concurs d’idees, realitzat al 2016 i on Voltes vam redactar les bases, per la modificació de la part del barri situada a l’entorn dels carrers de Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i de l’avinguda i el viaducte de Vallcarca.

L’objectiu d’aquestes jornades va ser generar un procés de discussió col·lectiva a partir de la proposta guanyadora del Concurs d’idees promogut per l’Ajuntament de Barcelona. Una de les reivindicacions veïnals va ser promoure aquesta discussió, per tal de qüestionar, validar i millorar la proposta guanyadora del concurs. D’aquesta manera, es sumava la visió veïnal a la proposta arquitectònica plantejada. Voltes hem dissenyat, dinamitzat i coordinat el procés, juntament amb el Grup de Seguiment conformat per veïnes, representants d’entitats i l’Ajuntament de Barcelona.

Donat que el teixit veïnal del barri és molt fort, es van pensar les sessions en quatre jornades al voltant del següents eixos temàtics: la identitat, els llocs, el carrer i la casa; treballant tots aquest eixos de manera molt extensa, per tal de poder arribar al detall en cada un d’ells.

El resultat d’aquestes jornades, realitzades entre els mesos de Setembre i Desembre de 2017, es va plasmar en la modificació del planejament urbanístic per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Les jornades participatives van resultar un procés molt satisfactori, on es va crear un document d’autoria veïnal que recollia totes les opinions i voluntats, així com un resum dels consensos majoritaris. Pots consultar el document resultant Aquí

·

Col.laboradores