Jornades participatives a la Ronda de Dalt de Barcelona

  • inici  Desembre 2017
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Districte d’Horta - Guinardó, Barcelona

participació urbana

Voltes ha dissenyat i organitzat el procés participat per a la definició del programa d’usos del primer tram de cobertura de la Ronda de Dalt al Districte d’Horta – Guinardó, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius del procés són els següents: primerament, informar i difondre el projecte del primer tram de la cobertura de la Ronda de Dalt; seguidament, recollir les propostes i consideracions del veïnat de l’entorn del projecte, sobre els futurs usos de la cobertura de la Ronda de Dalt (usos i activitats, accessos, urbanització, convivència); obrir el procés de debat sobre la Ronda per a incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat; i finalment, implicar als equipaments més pròxims per a fomentar la seva participació futura en el projecte.

Metodològicament, el procés s’ha organitzat mitjançant reunions amb el grup impulsor i els agents implicats, amb accions participatives i finalment, amb el retorn dels resultats del procés.

El projecte va iniciar el mes de desembre de 2017 i va finalitzar amb el retorn a la ciutadania el mes d’abril de 2018, on ens vam reunir amb el grup impulsor per a validar la proposta d’avantprojecte i realitzar una sessió de presentació ciutadana dels resultats del procés participat.