Jornades participatives a la Ronda de Dalt de Barcelona

  • inici  Desembre 2017
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Districte d’Horta - Guinardó, Barcelona

participació

Voltes ha dissenyat i organitzat el procés participat per a la definició del programa d’usos del primer tram de cobertura de la Ronda de Dalt al Districte d’Horta – Guinardó, encarregat per l’Ajuntament de Barcelona.

Els objectius del procés han estat: informar i difondre el projecte del primer tram de la cobertura de la Ronda de Dalt; seguidament, recollir les propostes i consideracions del veïnat de l’entorn del projecte, sobre els futurs usos de la cobertura de la Ronda de Dalt (usos i activitats, accessos, urbanització, convivència); obrir el procés de debat sobre la Ronda per a incorporar noves veus que donin pluralitat i diversitat al debat; i finalment, implicar als equipaments més pròxims per a fomentar la seva participació futura en el projecte.

El procés s’ha organitzat mitjançant reunions amb el grup impulsor i els agents implicats, a través d’accions participatives i finalment, amb el retorn dels resultats del procés. Metodològicament, les diverses accions participades i els debats col·lectius s’han organitzat entorn als següents àmbits:

INFORMACIÓ I DIFUSIÓ sobre el projecte.

DIAGNOSI I sensibilització. Observació de l’espai i de les dinàmiques, usos i recorreguts que s’hi desenvolupen per a detectar les mancances i fortaleses existents.

PLA ESTRATÈGIC D’ACTUACIÓ. Posada en comú de les necessitats de tot el veïnatge per prendre consciència de les diverses realitats i necessitats i poder prioritzar les intervencions a realitzar.

DIAGRAMA D’USOS. Resum de tot el procés a través de la recollida de les propostes del veïnatge donant resposta a les necessitats i identitats detectades. Realització del diagrama d’usos on es posen en relació les diverses activitats perquè es puguin nodrir entre elles i evitar alhora possibles incompatibilitats detectades col·lectivament.

El projecte es va iniciar el desembre de 2017 i va finalitzar amb el retorn a la ciutadania durant abril de 2018, on ens vam reunir amb el grup impulsor per a validar la proposta d’avantprojecte i es va realitzar una sessió de presentació ciutadana dels resultats del procés participat.

·

Col.laboradores