Habitem el pati, habitem la ciutat

  • inici  Setembre 2016
  • promotora   Escola La Maquinista
  • lloc   Barri de Sant Andreu, Barcelona

construcció amb canya, tallers d'autoconstrucció, transformació d'espais educatius

La comunitat educativa de l’escola La Maquinista tenia la necessitat de dur a terme una transformació al pati per donar resposta a les necessitats dels infants i generar noves oportunitats d’espais i activitats. El present projecte integral de transformació dels espais exteriors s’ha realitzat conjuntament amb Coeducacció, una cooperativa que treballa per la transformació educativa des d’una perspectiva de gènere.

El projecte treballa simultàniament dos eixos: la observació de l’espai i les dinàmiques de relació i la transformació física incorporant elements innovadors que materialitzin i promoguin el canvi desitjat de la comunitat educativa a través d’intervencions de disseny i construcció comunitària. El procés complet s’ha dividit en tres fases amb objectius diferenciats: la diagnosi de les voluntats i necessitats, el disseny dels nous elements que conformaran el pati, i finalment la fase de construcció col·lectiva d'aquests.

La fase de diagnosi es va dur a terme a través de l’anàlisi de les necessitats de transformació per part de l’alumnat, mestres i famílies, mitjançant tallers, activitats i dinàmiques participatives. La voluntat era no tan sols intervenir en l’espai físic del pati, sinó en les dinàmiques de relació que s’hi creaven.

Per simbolitzar el procés de reflexió del pati, es va fer un taller de construcció d’una cúpula geodèsica, que va ser l’espai de reflexió i de realització de les activitats durant tot el curs. Així, la cúpula va esdevenir un símbol per als infants, ja que molts d’ells van implicar-se també en la seva construcció amb famílies i mestres. El disseny dels elements que formen part del nou pati i la seva construcció es va iniciar a la tardor de 2018.

Aquest projecte ha estat reconegut per L’Ajuntament amb el premi Barcelona Innovació Educativa.

                                 

·

Col.laboradores

Projectes relacionats