Espai públic per Joves al barri del Coll

  • inici  Abril 2018
  • promotora   Ajuntament de Barcelona
  • lloc   Barri El Coll, Barcelona

A través de la Taula d'Educació del barri del Coll, ha sortit la necessitat per part d'alguns joves de crear una zona d'skate al barri. El Districte de Coll-Teixonera ens ha contactat per a plantejar una jornada oberta de participació a tot el jovent del barri, amb la finalitat de fer un anàlisi de les necessitats i com es poden materialitzar.

En aquest espai, les joves del barri han reflexionar sobre els avantatges de viure en un lloc com el Coll, però també sobre les seves mancances. En aquest sentit, durant la jornada s’evidencia la manca d’espai obert per joves al barri, i la incompatibilitat d’algunes de les activitats que realitzen (Concerts, patinatges, esports...) amb els espais públics actuals del barri.

La sessió es va fer un dissabte al matí, i els objectius específics han estat: analitzar l’espai i les seves possibilitats i limitacions; identificar les futures activitats a desenvolupar a l’espai; i convertir les necessitats en estratègies d’actuació, apoderant el jovent sobre els processos de construcció. El treball en grup va permetre arribar a conclusions molt similars en quant a les necessitats col·lectives del jovent. Per acabar, es va fer una explicació al Centre Cívic del barri per a aprendre d'altres experiències d'auto-construcció.

Properament s'ha de fer una jornada de retorn al barri, exposant els resultats, i per a validar els resultats i la seva interpretació, i acordar com fer efectiva la transformació de l'espai. Seguidament el jovent farà un retorn al barri, exposant les necessitats, el procés. Finalment es faran tallers d'auto-construcció per a materialitzar l'espai, previstos a partir del 2019.