Jornada participativa per un espai públic per Joves al Coll

 • inici  Abril 2018
 • promotora   Ajuntament de Barcelona
 • lloc   Barri El Coll, Barcelona

participació

A través de la Taula d'Educació del barri del Coll, s’ha recollit la necessitat per part d'alguns joves de crear una zona d'skate al barri. El Districte de Coll-Teixonera ens ha contactat per a plantejar una jornada oberta de participació a tot el jovent del barri, amb la finalitat de fer un anàlisi de les necessitats, plantejar propostes d’actuació en l’espai i valorar la viabilitat i materialització d’aquestes.

En aquesta sessió participada, les joves del barri han pogut reflexionar sobre els avantatges de viure en un lloc com el Coll, però també sobre les seves mancances. En aquest sentit, durant la jornada s’evidencia la manca d’espai obert per joves al barri, i la incompatibilitat d’algunes de les activitats que es realitzen (concerts, patinatge, esports...) amb els espais públics actuals del barri.

La sessió es va dur a terme un dissabte al matí, i els objectius específics i els àmbits treballats han estat:

  Anàlisi de l’espai i de les seves possibilitats així com també de les seves limitacions. S’han realitzat derives per l’espai i el seu entorn per a analitzar i relacionar-nos amb aquest entorn als temes: accessibilitat, visibilitat, llum solar, tipus de terra i tipus d’elements.

  Reconeixement de les necessitats al barri del Coll. S’ha treballat en grups petits per donar resposta a qüestions com: Què faig actualment als carrers i places del Coll? Quines activitats no podem fer ara a l’espai públic del Coll? Què m’agradaria fer en aquest espai? Quins elements / infraestructura necessitaríem?

  Amb l’objectiu de recollir les diverses activitats que actualment el jovent realitza, prendre consciència per part de tots els agents de la variabilitat d’accions que es poden arribar a realitzar, identificar la compatibilitat o incompatibilitat entre aquestes i finalment identificar les futures activitats a desenvolupar a l’espai i els recursos necessaris.

  Propostes d’infraestructures i disseny, convertir les necessitats en estratègies d’actuació, apoderant el jovent sobre els processos de construcció.

Aquesta última fase es desenvolupa al Centre Cívic del Coll, on es va realitzar una exposició de diverses experiències d’intervencions a l’espai públic per a obrir l’imaginari del jovent. Cada intervenció s’analitza i es classifica envers els mateixos paràmetres per poder prendre consciència dels recursos humans, temporals i materials.

El treball en grup va permetre arribar a conclusions molt similars en quant a les necessitats col·lectives del jovent. Finalment es va realitzar una sessió de retorn a la Taula d'Educació del barri del Coll exposant els resultats, i per a validar aquests i la seva interpretació, i acordar com fer efectiva la transformació de l'espai. Es va acordar començar per definir la intervenció en una zona de l’espai i Voltes ha realitzat l’avantprojecte d’una zona de trobada, descans i relació amb el verd i intervenció en els murs existents amb la implementació de jocs-recorreguts verticals accessibles a totes les edats.

                                 

·

Col.laboradores