Acompanyament a la Cooperativa d’habitatge de Vallcarca

  • inici  Setembre 2015
  • promotora   Ruderal
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

accés a l'habitatge

Voltes Cooperativa d'Arquitectura està ubicada al barri de Vallcarca. Aquest territori pateix des de fa dècades les conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità i les seves modificacions posteriors. Per aquest motiu, destinem part dels nostres esforços a col·laborar amb espais veïnals de confluència per tal de procurar un futur millor pel barri que habitem.

D'aquesta manera, Voltes hem assessorat i acompanyant en diferents aspectes a Ruderal, associació per a la promoció de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús al barri de Vallcarca, des de setembre de 2015.

L'objectiu principal va ser acompanyar a un grup format per unes 35 persones amb la finalitat principal d'aconseguir viure en una cooperativa d'habitatge amb cessió d'ús al barri de Vallcarca, com a manera de participar en la reconstrucció del barri amb nous criteris col·lectius d'intervenció.

Durant la primera etapa, Voltes va acompanyar i assessorar a les persones participants a través d'accions participatives per definir necessitats, voluntats i expectatives grupals, així com per estudiar les característiques de l'espai públic disponible. Durant una segona etapa, es van realitzar estudis sobre la normativa vigent específica i es va començar a esbossar un primer encaix arquitectònic per definir la composició del futur habitatge plurifamiliar.

El projecte s'articula al voltant dels següents àmbits:

    Formacions inicials i obrir l'imaginari.

    Debats organitzatius grupals.

    Primeres definicions.

El treball realitzat busca l'acompanyament tècnic d'una manera amplia i pluridisciplinària, treballant tant a nivell individual com grupal.

·

Col.laboradores