Construcció col·lectiva d’un banc als blocs de la Florida

  • inici  Ocrubre 2018
  • promotora   La Fundició Cooperativa
  • lloc   L'Hospitalet del Llobregat

tallers d'autoconstrucció

La Fundició és una cooperativa que impulsa processos col·lectius de construcció, de pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú i com activitats “controverses”. La seva principal línia d’actuació és la col·laboració amb diferents grups d’acció i organitzacions que treballen amb el territori.

Voltes hem col·laborat al projecte d’activació, i reflexió veïnal sobre l’espai públic que la fundació realitza als blocs de la Florida a l’Hospitalet del Llobregat. Aquest se centra als voltants del centre municipal Ana Diaz, concretament a la plaça de Marbella i els seus voltants.

L’encàrrec finalment es concreta en crear algun element de mobiliari per transformar la plaça Marbella des de l’autoconstrucció i de forma col·lectiva amb l’objectiu de generar-hi vida, ja que després de la reforma de l’ajuntament aquesta plaça s’ha convertit en un terreny sense elements on poder seure i disfrutar de la convivència veïnal.

Després de diverses sessions de debat amb les veïnes, i les companyes de la Fundició es va decidir construir un ban que fos econòmic i fàcil de plegar i emmagatzemar. El disseny s’ha fet pensant en aquests requeriments i s’ha concretat en un banc de 3 trams construït a base de taulells de fusta d’encofrar i elements encordats de fibres vegetals pel taller d’encordat que s’ha realitzat paral·lelament.

El taller que a banda de la construcció en sí pren com a objectiu empoderar les participants enel disseny i l’ús i manipulació d’eines de fusteria, s’ha realitzat durant 4 jornades de treball, en horari de tardes i coincidint amb l’espai de Ràdio al carrer que es genera tots els dilluns. La participació ha estat sobretot joves del barri que sovintegen les instal·lacions.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats