Coberta verda i hort urbà a gràcia

  • inici  Maig 2018
  • promotora   Paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona, comunitat de veïnes
  • lloc   c/ Ballcells, Gràcia, Barcelona

càlcul estructural, eficiència energètica, rehabilitació i reforma

El projecte ha consistit en transformar el terrat existent en una coberta verda. Un espai de biodiversitat on es produeix aliment a la vegada que es millora l’aïllament de la finca. El projecte ha estat guanyador del concurs Qui té una coberta té un tresor de l’Ajuntament de Barcelona.

La formació de cobertes verdes contribueix a re-naturalitzar la ciutat, millorar l’eficiència energètica dels edificis i reduir els contaminants de l’ambient. Utilitzant un espai moltes vegades abandonat per a produir energia, aliments i generar un espai de trobada.

Hem format part d'un fantàstic equip de treball amb la Comunitat de Veïnes Balcells, l’Arquitecta Maia del Tento i la constructora EixVerd, i el laboratori de materials de la EPSEB de la UPC que ha monitorat l’impacte de la coberta a l’interior de l’habitatge i a l’entorn.

La finca disposava d’un pati en planta baixa on la propietat havia generat un espai naturalitzat molt ric. La idea ha estat ampliar aquest oasi de biodiversitat cap a la tercera façana. La coberta verda està formada per una zona d’hort on es produeix aliments per la comunitat, amb 40cm de substrat. Una zona amb plantes aromàtiques per tal de fomentar la presència de papallones i on les abelles poden alimentar-se.

S’han instal·lat nius per a ratpenats, falciots i ... per generar llocs segurs on reproduir-se. Així com hotels d’insectes que faciliten l’ecosistema de la coberta. S’ha fabricat un sistema d’Aquapònia, on dos estanys amb peixos fertilitzen l’aigua que corre per un sistema tancat i alimenta les hortalisses plantades sobre grava volcànica. Aquest sistema, en investigació, busca el màxim aprofitament de l’aigua emprada.

El mur verd s’ha format per reduir l’escalfament dels paraments i aprofita fins a l’últim racó pel verd. Les jardineres perimetrals alberguen arbustives que fan de tallavents per protegir la resta de plantes.

S’ha instal·lat 4 plaques fotovoltaiques, i dos dipòsits de recuperació d’aigua de pluja, per tal de millorar l’eficiència energètica de la finca i evitar que la coberta verda suposi un increment de despesa. Per poder dur a terme aquest important canvi d’ús s’ha hagut d'enderrocar la pràctica totalitat del terrat a la catalana existent i ha calgut reforçar l’estructura del forjat.

Les fotografies han estat realitzades per arbe, Marcela Grassi i l'Ajuntament de Barcelona.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats