Casa d’Obra Nova a Sant Vicens dels Horts

  • inici  2020
  • promotora   Particular
  • lloc   Sant Vicens dels Horts

eficiència energètica, obra nova

La Casa Ramona és un habitatge unifamiliar d’obra nova que va començar amb la premissa de fer una casa econòmica i el més sostenible possible. S’ha construït una casa de petites dimensions amb una coberta de fusta i amb la màxima eficiència energètica.

Per maximitzar la sensació d’amplitud de l’espai s’ha optat per generar un espai principal diàfan que permet la flexibilitat dels usos. Sostres alts amb la coberta inclinada de fusta vista. Allargar les visuals ubicant estratègicament les finestres, de tal manera que s’incorporen els patis a l’espai interior.

S’ha dissenyat l’edifici buscat la màxima eficiència energètica a partir dels elements passius per reduir la demanda. Maximitzant l’aïllament en el terra, les parets i els sostres. Augmentant la inèrcia tèrmica de l’edifici per suavitzar l’impacte de la temperatura exterior i millorar el confort de l’habitatge. Orientant l’edifici de manera òptima per maximitzar l’aportació solar a l’hivern i evitar-la a l’estiu. D’aquesta manera el disseny busca aprofitar el màxim el funcionament de la casa passiva i reduir l’ús d’energia.

S’han escollit materials sostenibles en la mesura del possible per minimitzar l’impacte ambient.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

Projectes relacionats