Caminant cap a un pati coeducatiu a Rubí

  • inici  Abril 2018
  • promotora   Escola Teresa Altet
  • lloc   Rubí

tallers d'autoconstrucció, transformació d'espais educatius

A través d’aquest projecte busquem repensar els patis com un lloc on es pugui establir relació entre companyes i companys i es puguin generar les condicions idònies per treballar actituds de responsabilitat, respecte i autonomia, mitjançant activitats que ofereixin diversitat d'opcions; espais que no tan sols afavoreixin els moviments plens de vitalitat, sinó també la curiositat, la intimitat i la tranquil·litat, així com el contacte i l'aprenentatge a través de la naturalesa.

El projecte treballa simultàniament dos eixos: la observació de l’espai i les dinàmiques de relació i la transformació física incorporant elements innovadors que materialitzin i promoguin el canvi desitjat de la comunitat educativa a través d’intervencions de disseny i construcció comunitària.

La participació activa del conjunt de la comunitat educativa en la presa de decisions, disseny i desenvolupament del projecte i el suport de l'Ajuntament, fan que la intervenció coordinada entre els diferents agents d'un mateix territori tingui per finalitat la creació de xarxa entre escola, famílies i barri.

El projecte es realitza conjuntament amb CoeducAcció SCCL, i al ser un projecte de llarga durada, s’organitza en les fases següents:

DIAGNOSI I SENSIBILITACIÓ: observació de l’espai i de les dinàmiques i usos que s’hi desenvolupen per a detectar les mancances i fortaleses existents. Acompanyament i formació a mestres, alumnat, famílies i personal de lleure per a sensibilitzar-los en matèria de coeducació.

DISSENY I PLA D’ACTUACIÓ: elaboració de les línies estratègiques i objectius de la transformació amb el grup motor. Realització de sessions/tallers de creació amb alumnat i grup motor per a despertar l’imaginari d’un nou espai exterior i desenvolupar les propostes de disseny.

CONSTRUCCIÓ COMUNITÀRIA DE NOUS ELEMENTS: desenvolupament del pla d’acció de construcció de cadascuna de les diferents propostes escollides. Realització de jornades d’auto-construcció i experimentació amb prototips per a materialitzar les necessitats detectades i aportar noves dinàmiques de convivència, posant èmfasi en les relacions entre gèneres, generacions i identitats diferents.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats