Construcció col·lectiva de cabanes de vímet viu

  • inici  Gener 2020
  • promotora   Escola Teresa Altet
  • lloc   Rubí

tallers d'autoconstrucció, transformació d'espais educatius

En el marc del projecte “Caminant cap a un pati coeducatiu” que es va iniciar al 2018 amb tota la comunitat educativa i conjuntament amb Coeducacció, s’ha realitzat la construcció col·lectiva de diverses cabanes de vímet viu. A través d’aquest projecte s’ha treballat en la transformació del pati com un lloc d’aprenentatge, on treballar sobre les dinàmiques de relació entre companyes i companys i les possibilitats per a desenvolupar-hi activitats que ofereixin diversitat d'opcions de joc.

Amb la construcció col·lectiva de les cabanes de vímet viu, iniciem la tercera fase del projecte: la construcció comunitària, on l’objectiu principal ha estat la reconversió de l’espai exterior creant espais més naturals que fomentin activitats de calma i reunió. Hem volgut crear un ecosistema amb construccions naturals i sostenibles perquè la comunitat educativa gaudeixi d’un espai viu on el benestar dels infants és el centre i aprenguin a cuidar el seu entorn més proper.

Durant l’inici del curs 2019-2020 es va treballar amb la comunitat educativa i amb els infants a l’aula a través de prototips i maquetes, pet tal de dissenyar entre totes aquesta estructura viva de vímet per tal de respondre a les necessitats detectades: tenir un espai d’amagatall i tranquil·litat, segregant la possible activitat més moguda mitjançant la situació estratègica de les entrades i sortides o amb les alçades de les portes. Aquesta estructura consta de 3 cabanes comunicades (d’uns 2,5-3m de diàmetre i 1,9 d’alçada), una cabana separada pels infants més petits (d’1,5m i 1,6m d’alçada) i un petit túnel que es va tancant i convida a passar a la resta de cabanes. Les diverses dimensions estan adaptades a les diferents necessitats de l’espai i a les edats dels infants que en faran ús.

Durant el gener de 2020, l’època de plantació d’aquesta fibra vegetal, vam gaudir de tres jornades de construcció col·lectiva per a fer realitat la plantació de l’estructura i per tant la construcció de les cabanes, amb la participació de tota la comunitat educativa.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats