Ampliació i reforma d’un habitatge unifamiliar a Valldoreix

  • inici  Novembre 2018
  • promotora   Privat
  • lloc   EMD de Valldoreix, Sant Cugat del Vallès

càlcul estructural, eficiència energètica, obra nova, rehabilitació i reforma

El projecte consisteix en l’ampliació i reforma amb criteris ecològics i d’eficiència energètica d’un habitatge unifamiliar situat a Valldoreix, a la falda de Collserola. Aquest projecte ha estat realitzat en col·laboració amb el constructor Martín Sánchez.

A la parcel·la hi havia dos volums diferents i separats; l’un d’obra vista en planta baixa emprat com a magatzem i l’altre emprat com a habitatge de planta baixa i pis més modern de maó buit i sense càmera d’aire ni aïllament tèrmic. La parcel·la té una pendent molt pronunciada i les construccions se situen just al mig envoltades d’arbrat autòcton.

La proposta del projecte busca generar un habitatge compost per diferents volums que dialoguen amb els elements existents, connectant-se per unes franges vidriades i creant diferents ambients.

S’aposta per a diferenciar els volums amb diferents materials d’acabat i es busca connectar-los des de l’interior, generant un espai principal lluminós, obert cap al jardí amb vistes i possibilitat de connectar la vida de dins i fora la casa. La nova distribució permet un saló cuina orientat plenament al sud amb grans obertures protegides per un porxo, incorpora una nova escala interior, i separa clarament els espais d’ús comunitari i públic dels d’ús privat.

S’ha prioritzat l’ús de materials naturals i de baixa petjada ecològica a la vegada que s’ha treballat per a la millora energètica dels edificis existents i s’han aplicat criteris d’eficiència energètica l’ampliació. Aquests estan construïts amb murs i sostres de fusta de pi del Pirineu (amb el sistemaCross Laminated Timber) vistos a l’interior i aïllats a l’exterior amb aïllament de serradures de fusta. Als volums existents se’ls ha aïllat també mitjançant un SATE l’un i per l’interior amb un extradossat l’altre. Per a climatitzar l’habitatge s’ha incorporat un terra radiant a tota la planta baixa amb un sistema d’aerotèrmica connectat a 8 plaques solars fotovoltaiques.

Les fotografies han estat realitzades per arbe.

·

Col.laboradores

Projectes relacionats