Acompanyament tècnic al veïnat de Vallcarca

  • inici  2015
  • promotora   Veïnat de Vallcarca
  • lloc   Vallcarca, Barcelona

participació urbana

El local de Voltes cooperativa d’arquitectura està ubicat al barri de Vallcarca. Aquest barri, pateix des de fa anys les funestes conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità. Per aquest motiu, destinem part dels nostres esforços a col·laborar amb la comissió d’Urbanisme de l’Assemblea de Vallcarca, i altres espais veïnals de confluència per tal de procurar un futur millor pel barri al qual habitem.

Alguns dels treballs més remarcables als quals hem participat han estat:

La redacció del document “Carregades de raons” on varen tenir una participació molt important “L’observatori de Vallcarca”.
La participació a la campanya de sensibilització “Construïm Vallcarca” i la derivada Plataforma Veïnal, que té per objectiu informar al veïnat i fer-lo partícip dels processos de decisió.
Realització de gràfics i plànols explicatius, com les propostes del “Pla Popular de Vallcarca” o les presentacions per a difusió.
Participació a les negociacions entre les veïnes i l’Ajuntament de Barcelona, assessorats pels arquitectes Pedro Lorenzo, i Margarita Alonso.
Coordinadament amb ASF, la realització de la diagnosi de “La Fusteria”, edifici que representa la tipologia tradicional del barri.
Acompanyament tècnic del projecte de Cooperativa d’habitatge a Vallcarca.