Acompanyament tècnic al veïnat de Vallcarca

 • inici  2015
 • promotora   Veïnat de Vallcarca
 • lloc   Vallcarca, Barcelona

acompanyament veïnal

El local de Voltes Cooperativa d’Arquitectura està ubicat al barri de Vallcarca de Barcelona. Aquest territori, pateix des de fa dècades les funestes conseqüències del planejament urbanístic del Pla General Metropolità i les seves modificacions posteriors. Per aquest motiu, destinem part dels nostres esforços a col·laborar amb la comissió d’Urbanisme de l’Assemblea de Vallcarca, i altres espais veïnals de confluència per tal de procurar un futur millor pel barri al qual habitem.

Durant els últims anys s’ha treballat de manera col·lectiva entorn a diversos àmbits com són:

  Informació i propostes sobre les afectacions urbanístiques vigents
  Garantir l’accés a l’habitatge digne de totes les persones
  Propostes de millora sobre la mobilitat de vianants i vehicles
  Garantir la circulació de vianants de manera accessible i segura
  Propostes de nous nodes d’activitats al barri que donin resposta a les necessitats i desitjos detectats
  Propostes d’espais públics i de relació amb el verd
  Conservació del patrimoni, no només l’arquitectònic si no també el social, cultural, simbòlic i natural
  Aplicació de criteris en matèria de sostenibilitat

Alguns dels treballs més remarcables als quals hem participat han estat:

  La redacció del document Carregades de raons on varen col·laborar amb “L’observatori de Vallcarca”
  La participació a la campanya de sensibilització “Construïm Vallcarca” i la derivada Plataforma Veïnal, que té per objectiu informar al veïnat i fer-lo partícip dels processos de decisió.
  Realització de gràfics i plànols explicatius, com les propostes del “Pla Popular de Vallcarca” o les presentacions per a difusió.
  Participació a les negociacions entre les veïnes i l’Ajuntament de Barcelona, assessorats pels arquitectes Pedro Lorenzo, i Margarita Alonso.
  Coordinadament amb ASF, la realització de la diagnosi de “La Fusteria”.
  Seguiment tècnic del projecte de Cooperativa d’habitatge a Vallcarca.
  Acompanyament de la proposta d’intervenció en l’Avinguda Vallcarca, creació del nou Eix Verd de Vallcarca.

·

Col.laboradores