(CAT) Taller a la festa d’Escoles + Sostenibles

  • start  (CAT) Juny 2017
  • promoter   (CAT) Escoles + Sostenibles
  • place   (CAT) Parc de l'Espanya Industrial, Barcelona

cane construction, self-construction workshop

(CAT) Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar), va néixer l’any 2001 en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona. És un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat, i reconeixent les escoles com a agents de canvi a la ciutat

En aquest context, durant l’edició de la Festa d’Escoles més Sostenibles el 2017, es realitzen tallers per a infants per a conèixer-se i jugar i aprendre amb diferents activitats a l’aire lliure, al Parc de l’Espanya Industrial, a Barcelona.

(CAT) Hem dissenyat, organitzat, i realitzat un taller per a grups d’entre 15 i 30 nenes i nens, on construïen una petita Iurta entre totes. Un dels objectius era experimentar amb diferents formes d’hiperboloides de revolució, a través de la construcció d'una iurta. Aquest és un projecte tipus de tallers de construcció amb canyes que realitzem per a les escoles que fomenta el treball en equip, la manipulació de materials naturals i l’autoconstrucció d’estructures treballant els conceptes geomètrics de les figures de revolució, transformant les superfícies en 2d a objectes en 3d.

                                 

Related projects