(CAT) Taller de cabanes al riu Tordera

  • start  (CAT) Juny 2017
  • promoter   (CAT) Escola Cor de Maria de Blanes
  • place   (CAT) Llera del riu Tordera, Blanes

cane construction, self-construction workshop

(CAT) El taller de construcció de cabanes s’ha realitzat a la desembocadura del riu Tordera. Consisteix en un espai d’experimentació i treball cooperatiu que permet acostar els alumnes al món de la construcció. A través d’un disseny de diferents prototips de cabanes, els alumnes s’organitzen per grups, i de manera auto-suficient, comencen a preparar el material per a fer la cabana. El taller té una duració d’un matí.

La primera part del taller consisteix en una collita de canyes, explicant quina és la millor manera i quines són les canyes que necessitem per a construir. Un cop cada grup té les seves canyes, es divideixen les tasques de neteja, i preparació d’aquestes.

(CAT) El taller permet als infants apoderar-se de l’ús d’eines amb rigor i cura i aporta coneixements sobre diferents tècniques de nusos amb cordes i com fer servir la canya per a crear espais, cabanes, refugis...

A través de la construcció amb canya, el taller busca sensibilitzar als alumnes amb l’ús de materials sostenibles i la reutilització de materials locals que antigament tenien més presència en l’arquitectura.

Related projects