(CAT) Reforma d’un habitatge al barri del Poble Sec

  • start  (CAT) Març 2016
  • promoter   (CAT) Particular
  • place   (CAT) Poble Sec, Barcelona

sustainable architecture, bioconstruction, calculation of structures

(CAT) La proposta consisteix en realitzar una mínima intervenció en un pis situat al carrer Piquer, al barri del Poble Sec, a Barcelona. Es tracta d’un edifici anterior al segle XX, i conserva elements originals propis d’una construcció de l’època i les seves successives modificacions: sostres de bigues de fusta (i metàl·liques), entrebigat de revoltó ceràmic, murs de càrrega de maó massís manual i obertures de fusta.

(CAT) Mitjançant un estintolament d’un dels murs de càrrega i l’enderroc de dos envans s’han aconseguit espais més amplis i diàfans. Aprofitant la intervenció, s’ha fet una reforma integral de la cuina, aconseguint estances més espaioses i il·luminades. Els acabats de la reforma ressalten les característiques de la construcció original, alhora que es generen espais més càlids, mitjançant el paviment de fusta, l'acabat de maó vist, i els colors clars dels envans. A més a més, s’ha dut a terme la instal·lació d’il·luminació a base de tires LED a la part superior dels nous envans, accentuant els sostres originals i minimitzant la despesa energètica.

La reforma s’ha fet dut a terme en col·laboració amb l’Ateneu d’Oficis de la Base, un projecte d’autocupació autogestionat del barri.

Fotografies realitzades per arbe.

·

Collaborators

Related projects