(CAT) Programa d’usos al Parc de ca n’Oriol

  • start  (CAT) Novembre 2017
  • promoter   (CAT) Ajuntament de Rubí
  • place   (CAT) Parc de ca n'Oriol, Rubí

studies of urban space, participation

(CAT) L’Ajuntament de Rubí ha engegat la transformació del Parc de Ca n’Oriol, un parc urbà dins la ciutat, que té la funció d’esplai, lleure, descans i relació social entre la ciutadania. L’Ajuntament ha encarregat a Voltes l’elaboració d’un Programa d’Usos pel futur parc, que s’engloba dins el Projecte de millora del Parc de ca n’Oriol, que té com a finalitat descongestionar l’àmbit de l’entorn de la masia de Ca n’Oriol i potenciar i definir els usos del parc, restaurant la zona de la “bombonera”.

El Programa d’Usos defineix la proposta d’usos i la ordenació dels espais lliures del parc, per tal de fer-los compatibles amb les diferents funcions del sistema d’espais lliures i el seu manteniment futur.

(CAT) Aquest Programa d’usos s’ha redactat tenint en compte les diverses visions dels departaments tècnics i polítics de l’Ajuntament. Una de les peculiaritats de l’encàrrec ha estat que, a part de la pròpia redacció del document, s’han realitzat diverses sessions participades (amb els tècnics i amb els grups municipals) on s’han recollit els suggeriments, propostes i opinions, les quals s’han incorporat en el Programa d’Usos.

El projecte té en compte l’aprovació inicial del nou POUM de Rubí i les modificacions del projecte de Parc redactat per l’Arquitecte municipal Carlos Freire.