(CAT) Disseny i execució d’una pèrgola en un sobreàtic de l’Eixample

  • start  (CAT) Juliol 2017
  • promoter   (CAT) Particular
  • place   (CAT) Eixample, Barcelona

cane construction, energy efficiency, new construction

(CAT) El projecte consisteix en el disseny, execució i instal·lació de dues pèrgoles de canyís en un sobreàtic de l’Eixample de Barcelona.

Els condicionants del disseny han estat, per una banda, la dimensió dels panells per a permetre’n el transport i la instal·lació sense mitjans auxiliars; i per altra, la utilització de materials naturals per a afavorir un ambient agradable a la terrassa de l’habitatge.

Hem elaborat dotze panells de canyís de forma manual en taller. Els hem transportat i instal·lat, construïts amb fusta i canyes “Arundo Donax”, subministrades per Canyissos Brugat, per tal de complir amb els terminis d’execució establerts per els promotors. D’aquesta manera, vam poder assegurar que la collita s’havia realitzat durant els mesos d’hivern, que les canyes havien estat assecades a l’ombra, i que la intervenció estaria a punt per als mesos més calorosos de l’any.

(CAT) Aquesta pèrgola permetrà gaudir d’una terrassa que durant els mesos d’estiu no disposava de cap ombra. Actualment, el canyís genera una ombra fresca que recorda l’experiència de seure sota un arbre, alhora que atenua els rajos solars que tenien incidència sobre l’habitatge.

Aquesta intervenció va ser un treball conjunt entre Voltes – Investigació Canyera i tot Bambú.

·

Collaborators

Related projects