(CAT) Acompanyament a la Cooperativa d’habitatge de Vallcarca

  • start  (CAT) Setembre 2015
  • promoter   (CAT) Ruderal
  • place   (CAT) Vallcarca, Barcelona

participatory urban design

(CAT) Voltes ha estat assessorant a l’associació Ruderal al barri de Vallcarca, alhora que consolidar els grups de convivència i acompanyar amb metodologies participatives en el procés de disseny dels habitatges i l’espai públic proper. És una de les primeres experiències reals en la concreció d’una cooperativa d’habitatge on participem, malgrat que hem treballat i investigat en relació a la generació d’habitatge assequible, la dinamització i activació de l’oferta d’habitatges buits, i l’acompanyament dels futurs usuaris des de fa més de deu anys.

El projecte va començar amb l’acompanyament a un grup de persones format per unes 30-40 persones que volen viure amb altres valors; per això han decidit viure en una cooperativa d’habitatge amb cessió d’us i al barri de Vallcarca, com una manera de participar en la reconstrucció del barri amb altres tipus de criteris (i concretament amb un altre tipus d’habitatge).

(CAT) Des de fa un parell d’anys, es fa l’acompanyament tècnic, treballant parts de percepció més individual; en relació al barri i l’espai; fins a parts mes tècniques, com la definició del espais dels habitatges que es construiran, treballant els espais individuals i col·lectius. En fases posteriors es vol començar a treballar aspectes relacionats amb els materials, els preus i les normatives que afectaran als nous habitatges.