Cane vault at BioBui(L)t space

  • start  (CAT) Abril 2014
  • promoter  (CAT) BAM (Bioarquitectura mediterrània)
  • place  (CAT) Plaça dels Àngels, Barcelona

sustainable architecture, bioconstruction, cane construction, self-construction workshop

(CAT) La intervenció realitzada a l’espai Biobui(L)t, vol ser una demostració de les possibilitats tècniques i formals de la construcció amb canya arundo donax a l’actualitat. Aquest recinte correspon a un dels espais del Pla de Buits, situat al barri del Raval, al cor de Barcelona.

L’espai BioBui(L)t ha estat construït conjuntament amb altres col·lectius que treballen en el món de la bioconstrucció a Barcelona i altres entorns propers. La intenció és mostrar les capacitats de la construcció amb materials naturals, amb tècniques que recuperen el saber tradicional i un disseny i construcció que aplica criteris de sostenibilitat i consciència ambiental.

(CAT) El projecte consisteix en un volta d’arcs de canya que cobreix un espai semi-exterior del recinte. La idea és que la volta de canyes (amb una estructura principal d’arcs de feixos de canya i una secundària de nervis que els uneixen) actuï com a protecció solar i eviti l’entrada directe de la pluja. La volta està recolzada sobre un cèrcol de fusta executat amb KLH, i cada arc està encastat en uns calaixos preparats per a arriostrar la volta i evitar els desplaçaments horitzontals.

Per últim, l’acabat exterior està format per un cosit de canyes senceres que acaba de rigiditzar tota l’estructura, alhora que deixa passar la llum de manera tamisada.Related projects