Taller de construcció amb fibres vegetals al MACBA

23, 27, 30 /12/2019 i 02 i 03/01/2020; al convent dels Àngels del macba de Barcelona

Taller de vacances d’hivern adreçat a nens i nenes de totes les edats i al públic adult.Un espai per aprendre, compartir i experimen-tar amb un material natural com és la canya i conèixer la seva transformació en element cons-tructiu. Obert a tots els públics i edats, construi-rem diferents tipus d’estructures lleugeres i efí-meres, d’escala i qualitats diverses i amb diversos graus de complexitat per tal que s’adaptin a totes les edats.

Fes la teva inscripció