BAMBUSFERA, un espai polivalent

La Bambusfera és una estructura dissenyada per acollir tota mena d’esdeveniments i activitats, des d’actes culturals, musicals o escènics,  fins a tallers, conferències o fins i tot espais infantils de jocs tipus ludoteca. Això és gràcies a les seves qualitats com a estructura lleugera i efímera, que li donen una versatilitat i polivalència que us permet habitar-la de moltes maneres diferents. A més, la seva facilitat i rapidesa de muntatge facilita el desenvolupament d’activitats temporals.

La Bambusfera ofereix un espai cobert, itinerant i portàtil, disponible per un públic divers i canviant.  El seu caràcter temporal i la rapidesa de muntatge,  fan que sigui una estructura ideal per adaptar-se a diferents usos i activitats que es vulguin realitzar en espais a  l’aire lliure, amb la possibilitat d’oferir refugi i confort aportant un sostre, un espai delimitat i al cap i a la fi, un espai simbòlic per a diferents esdeveniments.

L’estructura té unes dimensions que permeten la capacitat d’unes 50-60 persones i la possibilitat de tenir un espai interior lliure per disposar accessoris i distribuir-los lliurement. L’espai interior que es crea amb la Bambusfera és un espai obert, únic, que es pot delimitar i ocupar de moltes formes diferents segons el mobiliari que s’utilitzi i les necessitats que es vulgui cobrir. El fet de ser una semiesfera, una cúpula lleugera, fa que l’espai quedi delimitat per diferents altures que poden oferir des d’ambients més recollits a ambients més oberts.

La cúpula de bambú està dotada d’una sèrie d’elements auxiliars que la fan més acollidora i adaptable a tots els usos. Alguns d’aquests accessoris són: una plataforma de fusta amb rampa accessible, la cobertura total o parcial amb una lona ignífuga i impermeable i elements d’il·luminació, entre d’altres.

A més a més, la pròpia estructura de barres de bambú i nusos de ferro articulats facilita tenir un suport estable on penjar-hi la il·luminació o altres elements decoratius. Així doncs, la Bambusfera és una estructura que admet certes transformacions i acabats per adaptar-se a diferents activitats i donar les qualitats necessàries a l’espai pel desenvolupament d’aquestes. Per exemple, per un espai infantil es pot posar un terra còmode i càlid, una cobertura del sostre per a la protecció solar i de la pluja, o fins i tot, col·locar elements de colors a les barres de bambú que poden estimular diferents tipus de propostes. Aquests elements són transformacions de l’espai que donen a la Bambusfera el caràcter d’espai polivalent.

La possibilitat de cobrir la cúpula de forma parcial o total, dóna molta versatilitat en el seu ús. Es pot deixar-la completament oberta i permetre que sigui visible el que hi passa a dins, cobrir-la parcialment per la part superior per a protegir-se del sol i la pluja o cobrir-la totalment amagant el contingut de dins i per tant creant una atmosfera interior més aïllada i suggerent. Al mateix temps, la cobertura total amb la lona de PVC color crema, permet utilitzar la superfície exterior com un element decoratiu o inclús d’interacció a través de llums i projeccions visuals.

És per això que la Bambusfera, es converteix en la cúpula ideal per esdeveniments, oferint un espai polivalent, capaç d’acollir tota mena d’activitats i de transformar-se en l’espai que desitges i més! Et convidem a crear la teva pròpia transformació de la cúpula sostenible, a donar-li vida i deixar que sigui l’element simbòlic sostenible i suggerent dels teus esdeveniments. A Voltes ja hem pogut organitzar i gaudir d’alguns esdeveniments com ara xerrades o espais de tallers infantils. I tu, com t’organiczes?