BAMBUSFERA, una proposta de l’Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària (ESS) és una altra forma de fer economia, una altra forma de relacionar-se amb el territori i amb les persones de l’entorn. Les propostes que en sorgeixen incorporen per força una mirada més solidària i sostenible amb l’horitzó de potenciar un canvi social cap a una societat més justa, inclusiva, equitativa i respectuosa amb el medi ambient.

Els principis bàsics de les entitats i les empreses que integrem aquesta forma d’entendre l’economia i que definim el seu caràcter transformador són:

La gestió democràtica i participativa.

L’orientació a les necessitats humanes. L’ESS tracta de recuperar la funció originària de l’economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i explotar-los de manera sostenible, així com crear un model de producció que converteix el treball en un instrument de satisfacció de les necessitats humanes.

El compromís amb la comunitat. Les organitzacions de l’ESS contribueixen a millorar la societat, creant ocupació, prestant serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, finançament a iniciatives de solidaritat amb els països empobrits i col·laborant amb moviments socials transformadors.

Les empreses de l’ESS  suposen una eina solvent pel desenvolupament local, ja que es treballa amb recursos locals i els beneficis repercuteixen directament sobre les persones, entitats i empreses del territori enfortint l’economia local. Aquests beneficis no són només econòmics sinó que a més sovint es tracta de projectes que tendeixen a produir o activar l’activitat cultural i social generant ciutadania activa.

El fet de treballar amb entitats i empreses locals i la voluntat de potenciar una economia circular d’aprofitament dels recursos locals i renovables, fan que els productes resultants d’aquesta forma de fer economia siguin més ecològics que els que sorgeixen de l’economia convencional. Aprofitament de recursos naturals, producció artesana o petita indústria local, sense necessitat de grans consums energètics, ni dependència de grans multinacionals.

Voltes Cooperativa d’Arquitectura SCCL som una cooperativa que defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris. Així la carpa ecològica Bambusfera, està dissenyada sota aquests criteris.

A l’hora d’enfrontar-se al repte de crear una estructura lleugera, desmuntable, transportable, ecològica i formalment icònica com és la Bambusfera, aquests valors afloren dotant de coherència al projecte.

El disseny de la cúpula l’hem fet al nostre barri de Vallcarca de Barcelona, on tenim el nostre despatx. Hem treballat amb profunditat en el disseny de les unions metàl·liques per tal que aquestes fossin fàcilment realitzables, emprant el mínim material possible, donada la petjada ecològica que l’acer porta associat. Aquests nusos són articulats i polivalents i mitjançant un senzill ajust es poden fer servir per a diverses cúpules geodèsiques més complexes.

Gràcies a la senzillesa del disseny finalment l’artesà Ferran Noguera va produir les 26 unions al seu taller al barri de Vallcarca, així com 5 trípodes tubulars i periscopis necessaris pel muntatge ràpid de l’estructura.

Pel que fa a les barres de bambú, vam contactar amb l’empresa catalana Dbambú que es dedica a la venda i importació de bambú. En aquest cas, per manca d’oferta de bambú local es va optar per importar-lo de Colòmbia. Aquest bambú de l’espècie Guadua Angustifolia ha estat tractat en origen i ha estat extret d’explotacions sostenibles que compleixen els requeriments ambientals. El contacte és directament amb els petits productors de la regió del Qundío a Colòmbia, i sense més intermediaris realitzen el transport i la venda tant al detall com a l’engròs a Barcelona.

Pel que fa al recobriment de la cúpula, aquest compleix amb els estàndards de seguretat i comportament contra el foc que demanda la normativa UNE-EN 13782:2016 Estructuras temporales, Carpas, seguridad . Per aquesta qüestió es va treballar amb l’empresa Gironina Tecnodimension, especialista en arquitectura tèxtil amb més de 30 anys d’experiència, que va confeccionar a mida un recobriment amb lona de PVC (únic material impermeable que compleix els requisits de comportament al foc que demana la normativa).

Treballant amb empreses el més locals possibles i potenciant el treball artesà de qualitat, la Bambusfera contribueix a potenciar l’economia local, i teixir afinitats i xarxes amb entitats i empreses de diversos sectors. S’ha buscat treballar amb referents de cada àmbit de caràcter local i compromesos amb la sostenibilitat, procurant que la inversió econòmica repercuteixi en millorar les condicions de vida de les persones més properes i evitant contribuir a l’acumulació de capital de grans empreses multinacionals.

A més aquesta cúpula sostenible ha estat especialment dissenyada per a resoldre les necessitats d’espais a l’aire lliure impermeables i coberts que les entitats de l’economia social i solidària sovint necessiten per crear nodes d’activitat.

Durant la Fira de l’Economia Social i Solidària (FESC) de 2017 aquesta cúpula fou  emprada com a espai icònic pel projecte PAM a PAM a la fàbrica de Creació Fabra i Coats, també ha estat emprada per la celebració del Mercat de Pagès a Vallcarca durant 2018 i 2019 i recentment ha estat utilitzada durant la V Fira de consum responsable i Economia Social i Solidària a la Plaça de Catalunya de Barcelona, realitzada durant les vacances de Nadal.

És un producte capaç de transmetre els valors de l’economia social i solidària, i de generar espais agradables i segurs per a la realització d’activitats per tal de generar una ciutadania activa i compromesa socialment i ambiental.

Un recurs de proximitat, que incorpora una lògica econòmica afí i coherent per tal de no dependre d’estructures amb gran petjada ecològica que sovint contribueixen a l’acumulació de capital d’unes poques empreses que dominen el sector. Una opció radicalment compromesa amb les entitats per a qui ha estat especialment dissenyada i concebuda. La Bambusfera és la nostra proposta, t’hi apuntes?