BAMBUSFERA, una construcció efímera

La Bambusfera és una estructura dissenyada per crear espais temporals per  tota classe d’esdeveniments, actes culturals, musicals o escènics. Les construccions efímeres són un tipus d’arquitectura utilitzada per la humanitat, tant per crear ambientacions i decoracions per esdeveniments, com per donar resposta a situacions de crisi humanitàries o, fins i tot com a mode de vida en algunes parts del planeta.

En altres societats, i en especial en les societats nòmades, les construccions realitzades per aquestes poblacions, sobretot en l’àmbit domèstic, es caracteritzen per ser realitzades a través de l’autoconstrucció i el suport de la comunitat. Podem trobar diferents exemples arreu del món on l’arquitectura és el resultat de sistemes constructius basats en l’ús de materials locals i amb l’objectiu de ser desmuntables i desplaçables. És el cas de les iurtes de les poblacions de les estepes de l’Àsia central, els tipis de les comunitats indígenes americanes o les haimes de les famílies berbers del desert del Sàhara.

A l’era contemporània de la nostra societat  trobem els primers exemples significatius d’arquitectura efímera amb l’inici de les grans exposicions universals (com el Crystal Palace a Londres, la Torre Eiffel de París o el Pavelló Mies de Barcelona) on es mostraven els diferents avenços tecnològics, científics i culturals de la societat a través de  construccions temporals com aparadors al món.

Al seu inici, algunes d’aquestes construccions es caracteritzaven per la introducció de nous sistemes constructius basats en el formigó, el vidre i les estructures metàl·liques i, posteriorment, moltes d’aquestes construccions efímeres es van conservar pel seu alt valor arquitectònic i la progressiva acceptació de la població. Val a dir que la possibilitat de crear aquests espais temporals va propiciar l’experimentació de noves formes arquitectòniques i la investigació de nous sistemes constructius que han anat evolucionant fins a l’actualitat.

Actualment, i donada la necessitat de canvi constant que experimenta la nostra societat, l’arquitectura efímera també té un paper primordial en l’habitatge de persones que no estableixen el seu lloc de residència de manera permanent. Com a resultat, trobem exemples contemporanis de persones que viuen en habitatges mòbils o cases desmuntables per la seva facilitat de muntatge i la capacitat de ser transportades.

Per altra banda, l’arquitectura efímera també té un paper rellevant en satisfer necessitats bàsiques de persones que s’han vist afectades per emergències naturals o sanitàries. Un exemple d’aquest tipus de construccions és el guardonat internacionalment arquitecte japonès Shigeru Ban, que va dissenyar un sistema constructiu a partir de tubs de paper per donar resposta a catàstrofes humanitàries i que va popularitzar el concepte d’arquitectura temporal amb responsabilitat social.

També trobem construccions efímeres en mercats temporals, fires, esdeveniments o d’altres situacions quotidianes en les quals es transforma l’entorn i s’atribueixen nous usos transitoris a espais públics de manera provisional. Aquesta transitorietat permet la flexibilitat d’experimentació per crear espais únics i innovadors.

Per a la creació d’aquests espais, és important el disseny de sistemes fàcilment desmuntables i l’elecció de materials resistents i sostenibles, a diferència dels habitualment usats a la construcció tradicional, de caràcter permanent i amb un alt impacte ecològic.

En aquest sentit, la Bambusfera és una cúpula dissenyada per dotar de personalitat i significat els teus espais temporals, amb un sistema constructiu flexible, innovador i amb materials sostenibles. Envolta els teus esdeveniments d’un espai sostenible!