Transformació de l’espai porxat a l’Escola Drassanes

  • inici  Octubre 2018
  • promotor  Escola Drassanes
  • lloc  Barcelona

tallers d'autoconstrucció, transformació de patis

El projecte de transformació i millora dels espais exteriors de l'Escola Drassanes segueix caminant aquest curs. En col·laboració amb Col·lectiu Punt6, Coeducacció i la comunitat educativa de l'escola ens hem proposat millorar l'acondicionament acústic dels porxos. Perquè això sigui possible les actuacions físiques a l'espai i les noves dinàmiques d'activitats amb els infants han d'anar de la mà, afavorint una zona més tranquil·la.

Amb aquest objectiu, a la jornada de construcció s'ha dut a terme un moble on emmagatzemar llibres, pintures o jocs de taula que utilitzar amb la nova disposició del mobiliari de l'escola, seguint amb la mateixa intenció, es limita el moviment expansiu mitjançant la col·locació d'un parament de teatre a una de les entrades.

Per a tal de fomentar un espai de joc representatiu però que no fos estructurat, Voltes ha dissenyat un moble tipus "Tangram" que pot adoptar diverses figures, entre elles la forma rectangular o quadrada que encaixaria com a escenari en l'espai dels porxos adaptant-se al nombre de gent. Totes aquestes actuacions no acaben aquí, encara estem fabricant uns marcs fonoabsorbents per revestir les parets i atenuar la reverberació, a la vegada que omplim de color l'espai.

En aquestes jornades es potencien els vincles entre la comunitat educativa i es treballa l'empoderament de les persones davant la construcció dels espais i l'ús d'eines de tall mecàniques i de bricolatge bàsic.Col.laboradors